kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Lakhatás

Lakhatás - Lakásbérlés

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
我在寻找租用 _______________ 。
Bérlési szándék kijelentése
ห้องพัก
房间
Szállás típusa
แฟลต / ห้องชุด
公寓
Szállás típusa
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
单人套间
Szállás típusa
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
独立住宅
Szállás típusa
บ้านแฝด
半独立住宅
Szállás típusa
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
排屋
Szállás típusa
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
每月租金多少?
Bérleti díj felől való érdeklődés
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
请问电气水费包含在月租里面吗?
Annak megkérdezése, hogy a villany, gáz és vízfogyasztás a bérleti díjban vannak-e
เงินมัดจำคือเท่าไร
押金多少?
A letét felől való érdeklődés
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
我什么时候可以过来看房?
Látogatás időpontja
ห้องชุด ________________
这间公寓________________。
Bútorozott vagy bútorozatlan
ได้รับการตกแต่งแล้ว
提供家具
Lakás állapota
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
不提供家具
Lakás állapota
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
请问可以养宠物吗?
Annak megkérdezése, hogy kisállatokat lehet-e tartani
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
我如何更换能源供应商?
Szolgáltatóváltás felőli érdeklődés
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
这间公寓里还有几个租客呢?
A lakás többi lakója felől való érdeklődés
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
有多少人已经看过这间公寓了?
Annak megkérdezése, hányan voltak már megnézni a lakást
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
我能否看一看电气安装检查表/报告?
Az addigi villany/gázszámlák elkérése
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
请问租期多久?
Bérlet időtartama felől való érdeklődés
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
请问邻居相处和睦吗?
Szomszédokkal való viszony felőli érdeklődés
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
请问有哪些地方重新装修过?
Javítások felől való érdeklődés
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
Bővebb információ kérése a bojlerről
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
请问上一次公寓重组电路是何时?
Utolsó kábelcsere időpontja felől való érdeklődés
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
Annak megérdeklődése, kik laknak a szomszédban
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
请问包含停车位吗?
Parkolóhely felől való érdeklődés
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
这里有发生过命案吗?
Annak megérdeklődése, hogy megöltek-e valakit a lakásban
___________ ใช้งานได้ไหม
请问___________能正常运作吗?
Annak megérdeklődése, hogy a berendezések működnek-e
ท่อประปา
水管设备
Berendezés
เครื่องทำความร้อน
暖气
Berendezés
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
请问房东负责维修吗?
Annak megérdeklődése, hogy ki felelős a javításokért
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
请问煤气表和电表在哪里?
Víz- és gázóra hollétének megkérdezése
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
你有电器使用手册和保修卡吗?
Annak megkérdezése, hogy az elektronikus berendezéseken van-e garancia, és van-e hozzájuk használati utasítás
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
Szolgáltatók felőli érdeklődés
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
温度调节器在哪里?
Hőfokszabályzó megtekintése
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
我可以看看煤气安全证明书吗?
Gázbiztonsági tanúsítvány elkérése

Lakhatás - Lakásvásárlás

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
这个房子有多少人愿意买?
Annak megkérdezése, hányan tettek ajánlatot a házra
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
请问这个房子待价而沽多久了?
Annak megkérdezése, mióta árulják a házat
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
请问房主为什么要卖房呢?
Annak megkérdezése, hogy miért árulják a házat
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
请问房主在这里居住多久了?
Annak megkérdezése, mióta élt ott az előző lakó
การขายรวมอะไรบ้าง
请问哪些包含在售价里?
Annak megkérdezése, hogy mit foglal magában az értékesítés
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
请问是否有沉降问题?
Annak megkérdezése, hogy voltak-e problémák a ház süllyedésével
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
请问有无便宜点的房产所有权转让?
Annak megérdeklődése, hogy hogyan lehet a legolcsóbban átruházni a jogcímet
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
请问这片区域未来有哪些发展项目?
annak megérdeklődése, hogy milyen fejlesztési projekteket terveznek a környéken
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
Annak megkérdezése, hogy a ház árulását abbahagynák-e
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
Annak megérdeklődése, hogy az előző lakók hol vették a fürdőszobai és konyhai csempét
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
Annak megérdeklődése, hol vették az előző tulajdonosok a beépített bútorokat