holland | Kifejezések - Bevándorlás | Lakhatás

Lakhatás - Lakásbérlés

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Ik zou graag _______________ huren.
Bérlési szándék kijelentése
ห้องพัก
een kamer
Szállás típusa
แฟลต / ห้องชุด
een appartement
Szállás típusa
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
een studio
Szállás típusa
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
een vrijstaande woning
Szállás típusa
บ้านแฝด
een half-open bebouwing
Szállás típusa
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
een gesloten bebouwing
Szállás típusa
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Hoeveel is de maandelijkse huur?
Bérleti díj felől való érdeklődés
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Zijn alle kosten inbegrepen?
Annak megkérdezése, hogy a villany, gáz és vízfogyasztás a bérleti díjban vannak-e
เงินมัดจำคือเท่าไร
Hoeveel is de borg?
A letét felől való érdeklődés
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?
Látogatás időpontja
ห้องชุด ________________
Het appartement is ________________.
Bútorozott vagy bútorozatlan
ได้รับการตกแต่งแล้ว
gemeubileerd
Lakás állapota
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
ongemeubileerd
Lakás állapota
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Zijn huisdieren toegestaan?
Annak megkérdezése, hogy kisállatokat lehet-e tartani
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?
Szolgáltatóváltás felőli érdeklődés
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
A lakás többi lakója felől való érdeklődés
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?
Annak megkérdezése, hányan voltak már megnézni a lakást
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kan ik de meterstanden bekijken?
Az addigi villany/gázszámlák elkérése
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Hoe lang is de huurperiode?
Bérlet időtartama felől való érdeklődés
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?
Szomszédokkal való viszony felőli érdeklődés
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Welke renovaties zijn er al gedaan?
Javítások felől való érdeklődés
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Hoe oud is de boiler en wanneer werd deze het laatst geïnspecteerd?
Bővebb információ kérése a bojlerről
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?
Utolsó kábelcsere időpontja felől való érdeklődés
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?
Annak megérdeklődése, kik laknak a szomszédban
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?
Parkolóhely felől való érdeklődés
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Werd hier ooit iemand vermoord?
Annak megérdeklődése, hogy megöltek-e valakit a lakásban
___________ ใช้งานได้ไหม
Werkt ___________ ?
Annak megérdeklődése, hogy a berendezések működnek-e
ท่อประปา
het sanitair
Berendezés
เครื่องทำความร้อน
de verwarming
Berendezés
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?
Annak megérdeklődése, hogy ki felelős a javításokért
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?
Víz- és gázóra hollétének megkérdezése
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Heeft u handleidingen of garanties op elektrische toestellen?
Annak megkérdezése, hogy az elektronikus berendezéseken van-e garancia, és van-e hozzájuk használati utasítás
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?
Szolgáltatók felőli érdeklődés
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Waar is de thermostaat?
Hőfokszabályzó megtekintése
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?
Gázbiztonsági tanúsítvány elkérése

Lakhatás - Lakásvásárlás

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?
Annak megkérdezése, hányan tettek ajánlatot a házra
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Hoe lang staat het huis al te koop?
Annak megkérdezése, mióta árulják a házat
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Waarom verkopen de eigenaars dit?
Annak megkérdezése, hogy miért árulják a házat
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?
Annak megkérdezése, mióta élt ott az előző lakó
การขายรวมอะไรบ้าง
Wat is inbegrepen in de verkoop?
Annak megkérdezése, hogy mit foglal magában az értékesítés
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?
Annak megkérdezése, hogy voltak-e problémák a ház süllyedésével
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?
Annak megérdeklődése, hogy hogyan lehet a legolcsóbban átruházni a jogcímet
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?
annak megérdeklődése, hogy milyen fejlesztési projekteket terveznek a környéken
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kan u het huis van de markt halen?
Annak megkérdezése, hogy a ház árulását abbahagynák-e
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Waar komen de tegels van de keuken en de badkamer van?
Annak megérdeklődése, hogy az előző lakók hol vették a fürdőszobai és konyhai csempét
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld de keukenkasten?
Annak megérdeklődése, hol vették az előző tulajdonosok a beépített bútorokat