eszperantó | Kifejezések - Bevándorlás | Lakhatás

Lakhatás - Lakásbérlés

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Mi serĉas _______________ por lui.
Bérlési szándék kijelentése
ห้องพัก
ĉambron
Szállás típusa
แฟลต / ห้องชุด
apartamenton
Szállás típusa
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
studĉambron
Szállás típusa
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
izolite starantan domon
Szállás típusa
บ้านแฝด
partizolite starantan domon
Szállás típusa
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
vicdomon
Szállás típusa
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Kiom estas la monate lupago?
Bérleti díj felől való érdeklődés
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Ĉu estas utilecoj inkludata?
Annak megkérdezése, hogy a villany, gáz és vízfogyasztás a bérleti díjban vannak-e
เงินมัดจำคือเท่าไร
Kiom estas la deponejo?
A letét felől való érdeklődés
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Kiam mi povas veni por spektado?
Látogatás időpontja
ห้องชุด ________________
La apartamento estas _____________.
Bútorozott vagy bútorozatlan
ได้รับการตกแต่งแล้ว
meblita
Lakás állapota
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
nemeblita
Lakás állapota
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Ĉu estas dombestoj permesataj?
Annak megkérdezése, hogy kisállatokat lehet-e tartani
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
Szolgáltatóváltás felőli érdeklődés
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
A lakás többi lakója felől való érdeklődés
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
Annak megkérdezése, hányan voltak már megnézni a lakást
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj?
Az addigi villany/gázszámlák elkérése
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Kiom longa estas la lizkontrakto?
Bérlet időtartama felől való érdeklődés
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
Szomszédokkal való viszony felőli érdeklődés
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Kio renovigadoj estis faritaj?
Javítások felől való érdeklődés
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste inspektita?
Bővebb információ kérése a bojlerről
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
Utolsó kábelcsere időpontja felől való érdeklődés
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Kiu vivas supre/malsupre/apude?
Annak megérdeklődése, kik laknak a szomszédban
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Ĉu estas parkadospaco?
Parkolóhely felől való érdeklődés
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Ĉu iu iam murdis tie?
Annak megérdeklődése, hogy megöltek-e valakit a lakásban
___________ ใช้งานได้ไหม
Ĉu _____________ funkcias?
Annak megérdeklődése, hogy a berendezések működnek-e
ท่อประปา
la dukto
Berendezés
เครื่องทำความร้อน
la hejtado
Berendezés
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
Annak megérdeklődése, hogy ki felelős a javításokért
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
Víz- és gázóra hollétének megkérdezése
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj?
Annak megkérdezése, hogy az elektronikus berendezéseken van-e garancia, és van-e hozzájuk használati utasítás
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon?
Szolgáltatók felőli érdeklődés
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Kie estas la termostato?
Hőfokszabályzó megtekintése
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
Gázbiztonsági tanúsítvány elkérése

Lakhatás - Lakásvásárlás

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Kiom da proponoj jam havis?
Annak megkérdezése, hányan tettek ajánlatot a házra
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
Annak megkérdezése, mióta árulják a házat
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Kial la vendistoj movas?
Annak megkérdezése, hogy miért árulják a házat
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Kiom longe la vendisto vivis tie?
Annak megkérdezése, mióta élt ott az előző lakó
การขายรวมอะไรบ้าง
Kio inkluzivas en la vendo?
Annak megkérdezése, hogy mit foglal magában az értékesítés
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
Annak megkérdezése, hogy voltak-e problémák a ház süllyedésével
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
Annak megérdeklődése, hogy hogyan lehet a legolcsóbban átruházni a jogcímet
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
annak megérdeklődése, hogy milyen fejlesztési projekteket terveznek a környéken
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
Annak megkérdezése, hogy a ház árulását abbahagynák-e
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
Annak megérdeklődése, hogy az előző lakók hol vették a fürdőszobai és konyhai csempét
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
Annak megérdeklődése, hol vették az előző tulajdonosok a beépített bútorokat