angol | Kifejezések - Bevándorlás | Lakhatás

Lakhatás - Lakásbérlés

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
I am looking for a _______________ to rent.
Bérlési szándék kijelentése
ห้องพัก
room
Szállás típusa
แฟลต / ห้องชุด
flat / apartment
Szállás típusa
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
studio flat / studio apartment
Szállás típusa
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
detached house
Szállás típusa
บ้านแฝด
semi-detached house
Szállás típusa
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
terraced house
Szállás típusa
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
How much is the rent per month?
Bérleti díj felől való érdeklődés
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Are utilities included?
Annak megkérdezése, hogy a villany, gáz és vízfogyasztás a bérleti díjban vannak-e
เงินมัดจำคือเท่าไร
How much is the deposit?
A letét felől való érdeklődés
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
When can I come for a viewing?
Látogatás időpontja
ห้องชุด ________________
The apartment is ________________.
Bútorozott vagy bútorozatlan
ได้รับการตกแต่งแล้ว
furnished
Lakás állapota
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
unfurnished
Lakás állapota
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Are pets allowed?
Annak megkérdezése, hogy kisállatokat lehet-e tartani
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
How can I switch the energy supplier?
Szolgáltatóváltás felőli érdeklődés
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
How many other tenants are living in the apartment?
A lakás többi lakója felől való érdeklődés
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
How many viewings has it had?
Annak megkérdezése, hányan voltak már megnézni a lakást
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
Az addigi villany/gázszámlák elkérése
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
How long is the lease?
Bérlet időtartama felől való érdeklődés
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Have there been any neighbor disputes?
Szomszédokkal való viszony felőli érdeklődés
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
What renovations have been done?
Javítások felől való érdeklődés
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
How old is the boiler and when was it last inspected?
Bővebb információ kérése a bojlerről
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
When was it last rewired?
Utolsó kábelcsere időpontja felől való érdeklődés
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Who lives upstairs/downstairs/next door?
Annak megérdeklődése, kik laknak a szomszédban
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Is there a parking space included?
Parkolóhely felől való érdeklődés
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Has anyone ever been murdered here?
Annak megérdeklődése, hogy megöltek-e valakit a lakásban
___________ ใช้งานได้ไหม
Does ___________ work?
Annak megérdeklődése, hogy a berendezések működnek-e
ท่อประปา
the plumbing
Berendezés
เครื่องทำความร้อน
the heating
Berendezés
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Is the landlord in charge of doing repairs?
Annak megérdeklődése, hogy ki felelős a javításokért
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Where are the gas and electricity meters?
Víz- és gázóra hollétének megkérdezése
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
Annak megkérdezése, hogy az elektronikus berendezéseken van-e garancia, és van-e hozzájuk használati utasítás
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Who supplies the energy, broadband and home phone?
Szolgáltatók felőli érdeklődés
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Where is the thermostat?
Hőfokszabályzó megtekintése
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Can I see the gas safety certificate?
Gázbiztonsági tanúsítvány elkérése

Lakhatás - Lakásvásárlás

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
How many offers has it had?
Annak megkérdezése, hányan tettek ajánlatot a házra
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
How long has it been on the market?
Annak megkérdezése, mióta árulják a házat
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Why are the vendors moving?
Annak megkérdezése, hogy miért árulják a házat
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
How long has the seller lived there?
Annak megkérdezése, mióta élt ott az előző lakó
การขายรวมอะไรบ้าง
What's included in the sale?
Annak megkérdezése, hogy mit foglal magában az értékesítés
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Have there been any subsidence problems?
Annak megkérdezése, hogy voltak-e problémák a ház süllyedésével
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Is it possible to find cheaper transferring?
Annak megérdeklődése, hogy hogyan lehet a legolcsóbban átruházni a jogcímet
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
What is going to be built in this area in the future?
annak megérdeklődése, hogy milyen fejlesztési projekteket terveznek a környéken
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Can you take the house off the market?
Annak megkérdezése, hogy a ház árulását abbahagynák-e
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
Annak megérdeklődése, hogy az előző lakók hol vették a fürdőszobai és konyhai csempét
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
Annak megérdeklődése, hol vették az előző tulajdonosok a beépített bútorokat