thai | Kifejezések - Bevándorlás | Lakhatás

Lakhatás - Lakásbérlés

Jag vill hyra en/ett ________.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Bérlési szándék kijelentése
rum
ห้องพัก
Szállás típusa
lägenhet
แฟลต / ห้องชุด
Szállás típusa
enrumslägenhet
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Szállás típusa
fristående hus/villa
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Szállás típusa
parhus
บ้านแฝด
Szállás típusa
radhus
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Szállás típusa
Hur mycket är hyran per månad?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Bérleti díj felől való érdeklődés
Ingår driftskostnader?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Annak megkérdezése, hogy a villany, gáz és vízfogyasztás a bérleti díjban vannak-e
Hur mycket är depositionen?
เงินมัดจำคือเท่าไร
A letét felől való érdeklődés
När kan jag komma för en visning?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Látogatás időpontja
Lägenheten är_________.
ห้องชุด ________________
Bútorozott vagy bútorozatlan
möblerad
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Lakás állapota
omöblerad
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Lakás állapota
Är husdjur tillåtna?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Annak megkérdezése, hogy kisállatokat lehet-e tartani
Hur byter jag energileverantör?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Szolgáltatóváltás felőli érdeklődés
Hur många andra personer bor i lägenheten?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
A lakás többi lakója felől való érdeklődés
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Annak megkérdezése, hányan voltak már megnézni a lakást
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Az addigi villany/gázszámlák elkérése
Hur länge är kontraktet?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Bérlet időtartama felől való érdeklődés
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Szomszédokkal való viszony felőli érdeklődés
Vilka renovationer har gjorts?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Javítások felől való érdeklődés
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Bővebb információ kérése a bojlerről
När var ledningarna senast omkopplade?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Utolsó kábelcsere időpontja felől való érdeklődés
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Annak megérdeklődése, kik laknak a szomszédban
Finns det en parkeringsplats för min bil?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Parkolóhely felől való érdeklődés
Har någon blivit mördad här?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Annak megérdeklődése, hogy megöltek-e valakit a lakásban
Fungerar ______?
___________ ใช้งานได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy a berendezések működnek-e
rörläggningen
ท่อประปา
Berendezés
värmesystemet
เครื่องทำความร้อน
Berendezés
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Annak megérdeklődése, hogy ki felelős a javításokért
Var är gas- och elmätarna?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Víz- és gázóra hollétének megkérdezése
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Annak megkérdezése, hogy az elektronikus berendezéseken van-e garancia, és van-e hozzájuk használati utasítás
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Szolgáltatók felőli érdeklődés
Var är termostaten?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Hőfokszabályzó megtekintése
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Gázbiztonsági tanúsítvány elkérése

Lakhatás - Lakásvásárlás

Hur många har budat på huset?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Annak megkérdezése, hányan tettek ajánlatot a házra
Hur länge har huset varit på marknaden?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Annak megkérdezése, mióta árulják a házat
Varför säljer ägarna huset?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Annak megkérdezése, hogy miért árulják a házat
Hur länge har säljarna bott här?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Annak megkérdezése, mióta élt ott az előző lakó
Var är inkluderat i köpet?
การขายรวมอะไรบ้าง
Annak megkérdezése, hogy mit foglal magában az értékesítés
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Annak megkérdezése, hogy voltak-e problémák a ház süllyedésével
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Annak megérdeklődése, hogy hogyan lehet a legolcsóbban átruházni a jogcímet
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
annak megérdeklődése, hogy milyen fejlesztési projekteket terveznek a környéken
Kan du ta bort huset för marknaden?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Annak megkérdezése, hogy a ház árulását abbahagynák-e
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Annak megérdeklődése, hogy az előző lakók hol vették a fürdőszobai és konyhai csempét
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Annak megérdeklődése, hol vették az előző tulajdonosok a beépített bútorokat