thai | Kifejezések - Bevándorlás | Lakhatás

Lakhatás - Lakásbérlés

Estoy buscando un/a ________________ para alquilar.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Bérlési szándék kijelentése
habitación
ห้องพัก
Szállás típusa
piso / apartamento
แฟลต / ห้องชุด
Szállás típusa
estudio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Szállás típusa
chalé
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Szállás típusa
casa semiadosada
บ้านแฝด
Szállás típusa
casa adosada
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Szállás típusa
¿Cuánto es el alquiler al mes?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Bérleti díj felől való érdeklődés
¿Están incluidos los gastos en el alquiler?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Annak megkérdezése, hogy a villany, gáz és vízfogyasztás a bérleti díjban vannak-e
¿Cuánto es la fianza?
เงินมัดจำคือเท่าไร
A letét felől való érdeklődés
¿Cuándo puedo ir a ver el piso/la habitación?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Látogatás időpontja
El piso/apartamento está __________________.
ห้องชุด ________________
Bútorozott vagy bútorozatlan
amueblado
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Lakás állapota
sin amueblar
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Lakás állapota
¿Se permiten mascotas?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Annak megkérdezése, hogy kisállatokat lehet-e tartani
¿Cómo se cambia de compañía eléctrica?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Szolgáltatóváltás felőli érdeklődés
¿Cuántos inquilinos viven en el piso/apartamento?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
A lakás többi lakója felől való érdeklődés
¿Cuántas personas han venido a ver el piso/apartamento?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Annak megkérdezése, hányan voltak már megnézni a lakást
¿Puedo ver el historial de revisiones de la instalación eléctrica y el de la instalación del gas?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Az addigi villany/gázszámlák elkérése
¿Cuánto dura el contrato de arrendamiento?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Bérlet időtartama felől való érdeklődés
¿Ha habido algún conflicto entre los vecinos?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Szomszédokkal való viszony felőli érdeklődés
¿Han hecho alguna reforma?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Javítások felől való érdeklődés
¿Cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Bővebb információ kérése a bojlerről
¿Cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Utolsó kábelcsere időpontja felől való érdeklődés
¿Quién vive arriba/abajo/al lado?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Annak megérdeklődése, kik laknak a szomszédban
¿Tiene plaza de aparcamiento?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Parkolóhely felől való érdeklődés
¿Han asesinado a alguien aquí?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Annak megérdeklődése, hogy megöltek-e valakit a lakásban
¿Funciona ____________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy a berendezések működnek-e
la instalación de tuberías/cañerías
ท่อประปา
Berendezés
la calefacción
เครื่องทำความร้อน
Berendezés
¿El casero se encarga de las reparaciones?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Annak megérdeklődése, hogy ki felelős a javításokért
¿Dónde están los contadores del gas y de la electricidad?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Víz- és gázóra hollétének megkérdezése
¿Los electrodomésticos tienen garantía y manuales de instrucciones?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Annak megkérdezése, hogy az elektronikus berendezéseken van-e garancia, és van-e hozzájuk használati utasítás
¿Con qué compañía tienen contratada la luz/la conexión a Internet? ¿Con qué compañía tienen contratado el teléfono fijo?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Szolgáltatók felőli érdeklődés
¿Dónde está el termostato?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Hőfokszabályzó megtekintése
¿Puedo ver el certificado de seguridad de la instalación de gas?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Gázbiztonsági tanúsítvány elkérése

Lakhatás - Lakásvásárlás

¿Cuántas ofertas han hecho por la casa?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Annak megkérdezése, hányan tettek ajánlatot a házra
¿Cuánto tiempo lleva la casa a la venta?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Annak megkérdezése, mióta árulják a házat
¿Por qué se mudan los dueños?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Annak megkérdezése, hogy miért árulják a házat
¿Cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Annak megkérdezése, mióta élt ott az előző lakó
¿Qué está incluido en la venta?
การขายรวมอะไรบ้าง
Annak megkérdezése, hogy mit foglal magában az értékesítés
¿Ha habido problemas de hundimiento del suelo?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Annak megkérdezése, hogy voltak-e problémák a ház süllyedésével
¿Sería posible pagar menos por el traspaso?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Annak megérdeklődése, hogy hogyan lehet a legolcsóbban átruházni a jogcímet
¿Sabe qué se está construyendo o se va a construir en la zona?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
annak megérdeklődése, hogy milyen fejlesztési projekteket terveznek a környéken
¿Pueden retirar la casa del mercado para reservármela?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Annak megkérdezése, hogy a ház árulását abbahagynák-e
¿De dónde son los azulejos de la cocina y del baño?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Annak megérdeklődése, hogy az előző lakók hol vették a fürdőszobai és konyhai csempét
¿De dónde son los muebles fijos, como los armarios de la cocina?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Annak megérdeklődése, hol vették az előző tulajdonosok a beépített bútorokat