thai | Kifejezések - Bevándorlás | Lakhatás

Lakhatás - Lakásbérlés

Caut un _______________ de închiriat.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Bérlési szándék kijelentése
cameră
ห้องพัก
Szállás típusa
apartament
แฟลต / ห้องชุด
Szállás típusa
garsonieră / apartament
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Szállás típusa
casă detașată
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Szállás típusa
casă semi-detașată
บ้านแฝด
Szállás típusa
casă cu teresă
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Szállás típusa
Cât costă chiria pe lună?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Bérleti díj felől való érdeklődés
Sunt utilitățile incluse?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Annak megkérdezése, hogy a villany, gáz és vízfogyasztás a bérleti díjban vannak-e
Cât este depozitul?
เงินมัดจำคือเท่าไร
A letét felől való érdeklődés
Când pot veni să văd locuința?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Látogatás időpontja
Apartamentul este ________________.
ห้องชุด ________________
Bútorozott vagy bútorozatlan
mobilat
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Lakás állapota
nemobilat
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Lakás állapota
Sunt permise animalele de companie?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Annak megkérdezése, hogy kisállatokat lehet-e tartani
Cum pot schimba furnizorul de energie?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Szolgáltatóváltás felőli érdeklődés
Câți chiriași locuiesc în apartament?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
A lakás többi lakója felől való érdeklődés
Câte persoane au văzut apartamentul?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Annak megkérdezése, hányan voltak már megnézni a lakást
Pot vedea revizia instalației electrice și de gaz?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Az addigi villany/gázszámlák elkérése
Cât durează contractul de închiriere?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Bérlet időtartama felől való érdeklődés
A existat vreun conflict cu vecinii?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Szomszédokkal való viszony felőli érdeklődés
Ce ronovări s-au făcut?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Javítások felől való érdeklődés
Întreabă câți ani are boilerul și când i s-a făcut ultima dată inspecția?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Bővebb információ kérése a bojlerről
Când a fost reînnoită ultima dată instalația electrică?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Utolsó kábelcsere időpontja felől való érdeklődés
Cine locuiește deasupra/dedejos/de alături?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Annak megérdeklődése, kik laknak a szomszédban
Aveți loc de parcare?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Parkolóhely felől való érdeklődés
A fost cineva asasinat aici?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Annak megérdeklődése, hogy megöltek-e valakit a lakásban
Funcționează ___________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy a berendezések működnek-e
conductele
ท่อประปา
Berendezés
încâlzirea
เครื่องทำความร้อน
Berendezés
Proprietarul se ocupă de repații?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Annak megérdeklődése, hogy ki felelős a javításokért
Unde se află contorul de gaz și cel electric?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Víz- és gázóra hollétének megkérdezése
Aveți garanție și manuale de instrucție pentru electronice?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Annak megkérdezése, hogy az elektronikus berendezéseken van-e garancia, és van-e hozzájuk használati utasítás
La ce companie aveți contract la electricitate, Internet și telefon fix?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Szolgáltatók felőli érdeklődés
Unde este termostatul?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Hőfokszabályzó megtekintése
Pot vedea certificatul de siguranță al instalației de gaz?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Gázbiztonsági tanúsítvány elkérése

Lakhatás - Lakásvásárlás

Câte oferte a avut casa până acum?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Annak megkérdezése, hányan tettek ajánlatot a házra
De cât timp este pe piață?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Annak megkérdezése, mióta árulják a házat
De ce se mută cei care vând casa?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Annak megkérdezése, hogy miért árulják a házat
Cât timp au locuit cei care vând în această casă?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Annak megkérdezése, mióta élt ott az előző lakó
Ce este inclus în vânzare?
การขายรวมอะไรบ้าง
Annak megkérdezése, hogy mit foglal magában az értékesítés
Au fost probleme cu alunecarea de teren?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Annak megkérdezése, hogy voltak-e problémák a ház süllyedésével
E posibil să găsim o variantă mai ieftină a transferului?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Annak megérdeklődése, hogy hogyan lehet a legolcsóbban átruházni a jogcímet
Ce se va construi în această zonă în viitor?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
annak megérdeklődése, hogy milyen fejlesztési projekteket terveznek a környéken
Puteți retrage casa de pe piață pentru a mi-o rezerva?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Annak megkérdezése, hogy a ház árulását abbahagynák-e
De unde au fost cumpărate gresia și faianța din baie și bucătărie?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Annak megérdeklődése, hogy az előző lakók hol vették a fürdőszobai és konyhai csempét
De unde a fost cumpărată mobila așa fixă, de exemplu, dulapurile de bucătărie?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Annak megérdeklődése, hol vették az előző tulajdonosok a beépített bútorokat