thai | Kifejezések - Bevándorlás | Lakhatás

Lakhatás - Lakásbérlés

Estou procurando por um(a) _______________ para alugar.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Bérlési szándék kijelentése
quarto
ห้องพัก
Szállás típusa
apartamento
แฟลต / ห้องชุด
Szállás típusa
studio/quitinete
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Szállás típusa
casa separada
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Szállás típusa
casa germinada
บ้านแฝด
Szállás típusa
moradia em banda
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Szállás típusa
Quanto custa o aluguel por mês?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Bérleti díj felől való érdeklődés
Os serviços utilitários estão inclusos?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Annak megkérdezése, hogy a villany, gáz és vízfogyasztás a bérleti díjban vannak-e
Qual é o valor do depósito?
เงินมัดจำคือเท่าไร
A letét felől való érdeklődés
Quando posso vir para visitação?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Látogatás időpontja
O imóvel é ________________.
ห้องชุด ________________
Bútorozott vagy bútorozatlan
mobiliado
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Lakás állapota
não mobiliado
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Lakás állapota
Há alguma restrição com animais de estimação?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Annak megkérdezése, hogy kisállatokat lehet-e tartani
Como posso mudar o fornecedor de energia?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Szolgáltatóváltás felőli érdeklődés
Quantas pessoas estão vivendo no imóvel?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
A lakás többi lakója felől való érdeklődés
Quantas pessoas já vieram para a visitação?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Annak megkérdezése, hányan voltak már megnézni a lakást
Posso ver os registros e relatórios de instalação de gás?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Az addigi villany/gázszámlák elkérése
Quanto tempo dura o contrato de arrendamento?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Bérlet időtartama felől való érdeklődés
Houve alguma desavença entre os vizinhos?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Szomszédokkal való viszony felőli érdeklődés
Foram feitas reformas? Quais?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Javítások felől való érdeklődés
Quantos anos tem a caldeira e quando foi inspecionada pela última vez?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Bővebb információ kérése a bojlerről
Quando foi a última vez em que a fiação foi trocada?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Utolsó kábelcsere időpontja felől való érdeklődés
Quem vive no apartamento de baixo/de cima/ao lado?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Annak megérdeklődése, kik laknak a szomszédban
Existe uma vaga de estacionamento inclusa?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Parkolóhely felől való érdeklődés
Alguém já foi morto aqui?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Annak megérdeklődése, hogy megöltek-e valakit a lakásban
A(s), o(s) ___________ funciona(m)?
___________ ใช้งานได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy a berendezések működnek-e
encanamento
ท่อประปา
Berendezés
calefação/aquecimento
เครื่องทำความร้อน
Berendezés
O proprietário é responsável pelos consertos e reparos?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Annak megérdeklődése, hogy ki felelős a javításokért
Onde estão os medidores de gás e eletricidade?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Víz- és gázóra hollétének megkérdezése
Você tem os manuais de instruções ou as garantias dos aparelhos elétricos?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Annak megkérdezése, hogy az elektronikus berendezéseken van-e garancia, és van-e hozzájuk használati utasítás
Quem fornece a energia elétrica, banda larga e telefonia?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Szolgáltatók felőli érdeklődés
Onde fica o termostato?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Hőfokszabályzó megtekintése
Posso ver o certificado de segurança do gás?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Gázbiztonsági tanúsítvány elkérése

Lakhatás - Lakásvásárlás

Quantas ofertas já foram feitas?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Annak megkérdezése, hányan tettek ajánlatot a házra
Há quanto tempo está no mercado?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Annak megkérdezése, mióta árulják a házat
Por que os donos estão se mudando?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Annak megkérdezése, hogy miért árulják a házat
Por quanto tempo o vendedor morou aqui?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Annak megkérdezése, mióta élt ott az előző lakó
O que está incluído na venda?
การขายรวมอะไรบ้าง
Annak megkérdezése, hogy mit foglal magában az értékesítés
Houve problemas de aluimento?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Annak megkérdezése, hogy voltak-e problémák a ház süllyedésével
É possível achar uma transferência mais barata?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Annak megérdeklődése, hogy hogyan lehet a legolcsóbban átruházni a jogcímet
Você sabe se existem projetos de construções nessa área no futuro?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
annak megérdeklődése, hogy milyen fejlesztési projekteket terveznek a környéken
Você pode retirar o imóvel do mercado?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Annak megkérdezése, hogy a ház árulását abbahagynák-e
De onde vem os azulejos do banheiro e da cozinha?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Annak megérdeklődése, hogy az előző lakók hol vették a fürdőszobai és konyhai csempét
De onde vem os móveis fixos, os armários da cozinha, por exemplo?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Annak megérdeklődése, hol vették az előző tulajdonosok a beépített bútorokat