thai | Kifejezések - Bevándorlás | Lakhatás

Lakhatás - Lakásbérlés

Ich möchte _________________ mieten.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Bérlési szándék kijelentése
ein Zimmer
ห้องพัก
Szállás típusa
eine Wohnung/ ein Apartment
แฟลต / ห้องชุด
Szállás típusa
ein Studioapartment
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Szállás típusa
ein Einfamilienhaus
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Szállás típusa
ein Doppelhaus
บ้านแฝด
Szállás típusa
ein Reihenhaus
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Szállás típusa
Wie viel beträgt die Miete pro Monat?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Bérleti díj felől való érdeklődés
Sind die Nebenkosten inbegriffen?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Annak megkérdezése, hogy a villany, gáz és vízfogyasztás a bérleti díjban vannak-e
Wie hoch ist die Kaution?
เงินมัดจำคือเท่าไร
A letét felől való érdeklődés
Wann kann ich zur Besichtigung kommen?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Látogatás időpontja
Das Apartment ist_____________.
ห้องชุด ________________
Bútorozott vagy bútorozatlan
möbliert
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Lakás állapota
unmöbliert
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Lakás állapota
Sind Haustiere erlaubt?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Annak megkérdezése, hogy kisállatokat lehet-e tartani
Wie kann ich die Energieversorgung wechseln?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Szolgáltatóváltás felőli érdeklődés
Wie viele Mitbewohner leben im Apartment?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
A lakás többi lakója felől való érdeklődés
Wie viele Besichtigungen gab es schon?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Annak megkérdezése, hányan voltak már megnézni a lakást
Kann ich die Zählerstände sehen?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Az addigi villany/gázszámlák elkérése
Wie lange gilt der Mietvertrag?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Bérlet időtartama felől való érdeklődés
Gab es Konflikte in der Nachbarschaft?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Szomszédokkal való viszony felőli érdeklődés
Was wurde renoviert?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Javítások felől való érdeklődés
Wie alt ist der Heizungsboiler und wann wurde er zuletzt überprüft?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Bővebb információ kérése a bojlerről
Wann wurde die Elektrik zuletzt erneuert?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Utolsó kábelcsere időpontja felől való érdeklődés
Wer wohnt über mir/unter mir/ nebenan?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Annak megérdeklődése, kik laknak a szomszédban
Gehört ein Parkplatz dazu?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Parkolóhely felől való érdeklődés
Wurde hier schon mal jemand ermordet?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Annak megérdeklődése, hogy megöltek-e valakit a lakásban
Funktionieren____________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy a berendezések működnek-e
die Abflussrohre
ท่อประปา
Berendezés
die Heizungsanlagen
เครื่องทำความร้อน
Berendezés
Ist der Besitzer für Reparaturen zuständig?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Annak megérdeklődése, hogy ki felelős a javításokért
Wo sind die Gas- und Stromzähler?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Víz- és gázóra hollétének megkérdezése
Haben Sie Bedienungsanleitungen oder Garantiebescheinigungen für die elektrischen Geräte?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Annak megkérdezése, hogy az elektronikus berendezéseken van-e garancia, és van-e hozzájuk használati utasítás
Wer ist für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Szolgáltatók felőli érdeklődés
Wo ist der Thermostat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Hőfokszabályzó megtekintése
Kann ich das Gas-Sicherheitszertifikat sehen?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Gázbiztonsági tanúsítvány elkérése

Lakhatás - Lakásvásárlás

Wie viele Kaufangebote hat es schon gegeben?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Annak megkérdezése, hányan tettek ajánlatot a házra
Wie lange ist das Haus schon auf dem Markt?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Annak megkérdezése, mióta árulják a házat
Warum verkaufen die Besitzer?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Annak megkérdezése, hogy miért árulják a házat
Wie lange haben die Vorbesitzer hier gelebt?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Annak megkérdezése, mióta élt ott az előző lakó
Was ist im Verkauf mit inbegriffen?
การขายรวมอะไรบ้าง
Annak megkérdezése, hogy mit foglal magában az értékesítés
Gibt es hier Probleme mit absackenden Böden?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Annak megkérdezése, hogy voltak-e problémák a ház süllyedésével
Ist eine günstigere Art der Umschreibung möglich?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Annak megérdeklődése, hogy hogyan lehet a legolcsóbban átruházni a jogcímet
Was wird hier in Zukunft noch gebaut?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
annak megérdeklődése, hogy milyen fejlesztési projekteket terveznek a környéken
Können Sie das Haus vom Markt nehmen und für mich als potentiellen Käufer reservieren?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Annak megkérdezése, hogy a ház árulását abbahagynák-e
Von welchem Anbieter stammen die Küchen- und Badezimmerfliesen?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Annak megérdeklődése, hogy az előző lakók hol vették a fürdőszobai és konyhai csempét
Wo kommen die Einbaumöbel wie zB. Küchenschränke her?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Annak megérdeklődése, hol vették az előző tulajdonosok a beépített bútorokat