thai | Kifejezések - Bevándorlás | Lakhatás

Lakhatás - Lakásbérlés

Ik zou graag _______________ huren.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Bérlési szándék kijelentése
een kamer
ห้องพัก
Szállás típusa
een appartement
แฟลต / ห้องชุด
Szállás típusa
een studio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Szállás típusa
een vrijstaande woning
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Szállás típusa
een half-open bebouwing
บ้านแฝด
Szállás típusa
een gesloten bebouwing
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Szállás típusa
Hoeveel is de maandelijkse huur?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Bérleti díj felől való érdeklődés
Zijn alle kosten inbegrepen?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Annak megkérdezése, hogy a villany, gáz és vízfogyasztás a bérleti díjban vannak-e
Hoeveel is de borg?
เงินมัดจำคือเท่าไร
A letét felől való érdeklődés
Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Látogatás időpontja
Het appartement is ________________.
ห้องชุด ________________
Bútorozott vagy bútorozatlan
gemeubileerd
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Lakás állapota
ongemeubileerd
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Lakás állapota
Zijn huisdieren toegestaan?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Annak megkérdezése, hogy kisállatokat lehet-e tartani
Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Szolgáltatóváltás felőli érdeklődés
Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
A lakás többi lakója felől való érdeklődés
Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Annak megkérdezése, hányan voltak már megnézni a lakást
Kan ik de meterstanden bekijken?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Az addigi villany/gázszámlák elkérése
Hoe lang is de huurperiode?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Bérlet időtartama felől való érdeklődés
Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Szomszédokkal való viszony felőli érdeklődés
Welke renovaties zijn er al gedaan?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Javítások felől való érdeklődés
Hoe oud is de boiler en wanneer werd deze het laatst geïnspecteerd?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Bővebb információ kérése a bojlerről
Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Utolsó kábelcsere időpontja felől való érdeklődés
Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Annak megérdeklődése, kik laknak a szomszédban
Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Parkolóhely felől való érdeklődés
Werd hier ooit iemand vermoord?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Annak megérdeklődése, hogy megöltek-e valakit a lakásban
Werkt ___________ ?
___________ ใช้งานได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy a berendezések működnek-e
het sanitair
ท่อประปา
Berendezés
de verwarming
เครื่องทำความร้อน
Berendezés
Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Annak megérdeklődése, hogy ki felelős a javításokért
Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Víz- és gázóra hollétének megkérdezése
Heeft u handleidingen of garanties op elektrische toestellen?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Annak megkérdezése, hogy az elektronikus berendezéseken van-e garancia, és van-e hozzájuk használati utasítás
Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Szolgáltatók felőli érdeklődés
Waar is de thermostaat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Hőfokszabályzó megtekintése
Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Gázbiztonsági tanúsítvány elkérése

Lakhatás - Lakásvásárlás

Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Annak megkérdezése, hányan tettek ajánlatot a házra
Hoe lang staat het huis al te koop?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Annak megkérdezése, mióta árulják a házat
Waarom verkopen de eigenaars dit?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Annak megkérdezése, hogy miért árulják a házat
Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Annak megkérdezése, mióta élt ott az előző lakó
Wat is inbegrepen in de verkoop?
การขายรวมอะไรบ้าง
Annak megkérdezése, hogy mit foglal magában az értékesítés
Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Annak megkérdezése, hogy voltak-e problémák a ház süllyedésével
Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Annak megérdeklődése, hogy hogyan lehet a legolcsóbban átruházni a jogcímet
Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
annak megérdeklődése, hogy milyen fejlesztési projekteket terveznek a környéken
Kan u het huis van de markt halen?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Annak megkérdezése, hogy a ház árulását abbahagynák-e
Waar komen de tegels van de keuken en de badkamer van?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Annak megérdeklődése, hogy az előző lakók hol vették a fürdőszobai és konyhai csempét
Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld de keukenkasten?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Annak megérdeklődése, hol vették az előző tulajdonosok a beépített bútorokat