portugál | Kifejezések - Bevándorlás | Kisállatok

Kisállatok - Kisállat külföldre szállítása

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Preciso de uma licença de importação?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e importengedély
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Existe um período de quarentena para [animal]?
Annak megkérdezése, hogy van-e kötelező karantén az állatnak
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Annak megkérdezése, hogy vannak-e speciális szabályok nem őshonos fajták behozatalára
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Behozatali feltételek
microchip
microchip
Behozatali követelmény
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
vacina contra raiva (certificado)
Behozatali követelmény
hộ chiếu cho thú nuôi
passaporte do animal
Behozatali követelmény
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
tratamento contra tênias (certificado)
Behozatali követelmény
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Preciso usar um transportador autorizado?
Annak megkérdezése, hogy hivatalos szállítót kell-e alkalmazni
Có những quy tắc nào cho __________?
Quais são as regras para ______________?
Szolgálati állatokkal kapcsolatos szabályok megérdeklődése
chó chỉ đường
cães-guia
Állat típusa
chó hỗ trợ
cães auxiliares
Állat típusa
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Annak megkérdezése, mi szükséges a tanúsítvány megszerzéséhez