olasz | Kifejezések - Bevándorlás | Kisállatok

Kisállatok - Kisállat külföldre szállítása

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e importengedély
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Annak megkérdezése, hogy van-e kötelező karantén az állatnak
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Annak megkérdezése, hogy vannak-e speciális szabályok nem őshonos fajták behozatalára
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Behozatali feltételek
microchip
il microchip
Behozatali követelmény
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
il vaccino antirabbico
Behozatali követelmény
hộ chiếu cho thú nuôi
il passaporto per gli animali da compagnia
Behozatali követelmény
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
il certificato di trattamento contro la tenia
Behozatali követelmény
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Annak megkérdezése, hogy hivatalos szállítót kell-e alkalmazni
Có những quy tắc nào cho __________?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Szolgálati állatokkal kapcsolatos szabályok megérdeklődése
chó chỉ đường
cani guida
Állat típusa
chó hỗ trợ
cani da assistenza
Állat típusa
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Annak megkérdezése, mi szükséges a tanúsítvány megszerzéséhez