cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Kisállatok

Kisállatok - Kisállat külföldre szállítása

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Potřebuji dovozní povolení?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e importengedély
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Annak megkérdezése, hogy van-e kötelező karantén az állatnak
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Annak megkérdezése, hogy vannak-e speciális szabályok nem őshonos fajták behozatalára
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Behozatali feltételek
mikrochip
mikročip
Behozatali követelmény
rabiesvaccination (certifikat)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Behozatali követelmény
pass för sällskapsdjur
cestovní pas pro zvířata
Behozatali követelmény
bandmaskbehandling (certifikat)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Behozatali követelmény
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Annak megkérdezése, hogy hivatalos szállítót kell-e alkalmazni
Vad är reglerna gällande ________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Szolgálati állatokkal kapcsolatos szabályok megérdeklődése
ledarhundar
Vodící psi
Állat típusa
assistanshundar
asistenční psi
Állat típusa
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Annak megkérdezése, mi szükséges a tanúsítvány megszerzéséhez