vietnámi | Kifejezések - Bevándorlás | Kisállatok

Kisállatok - Kisállat külföldre szállítása

Ho bisogno di un permesso di importazione?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e importengedély
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Annak megkérdezése, hogy van-e kötelező karantén az állatnak
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Annak megkérdezése, hogy vannak-e speciális szabályok nem őshonos fajták behozatalára
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Behozatali feltételek
il microchip
microchip
Behozatali követelmény
il vaccino antirabbico
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Behozatali követelmény
il passaporto per gli animali da compagnia
hộ chiếu cho thú nuôi
Behozatali követelmény
il certificato di trattamento contro la tenia
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Behozatali követelmény
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Annak megkérdezése, hogy hivatalos szállítót kell-e alkalmazni
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Có những quy tắc nào cho __________?
Szolgálati állatokkal kapcsolatos szabályok megérdeklődése
cani guida
chó chỉ đường
Állat típusa
cani da assistenza
chó hỗ trợ
Állat típusa
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Annak megkérdezése, mi szükséges a tanúsítvány megszerzéséhez