lengyel | Kifejezések - Bevándorlás | Kisállatok

Kisállatok - Kisállat külföldre szállítása

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e importengedély
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Annak megkérdezése, hogy van-e kötelező karantén az állatnak
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Annak megkérdezése, hogy vannak-e speciális szabályok nem őshonos fajták behozatalára
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Behozatali feltételek
Mikrochip
mikrochip
Behozatali követelmény
Nachweis der Tollwutimpfung
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Behozatali követelmény
Haustierpass
paszport dla zwierząt domowych
Behozatali követelmény
Entwurmungszertifikat
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Behozatali követelmény
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Annak megkérdezése, hogy hivatalos szállítót kell-e alkalmazni
Wie sind die Regeln für _____________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Szolgálati állatokkal kapcsolatos szabályok megérdeklődése
Blindenhunde
psy przewodniki
Állat típusa
Assistenzhunde
psy towarzyszące
Állat típusa
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Annak megkérdezése, mi szükséges a tanúsítvány megszerzéséhez