angol | Kifejezések - Bevándorlás | Kisállatok

Kisállatok - Kisállat külföldre szállítása

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Do I need an import license?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e importengedély
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Is there a quarantine period for [animal]?
Annak megkérdezése, hogy van-e kötelező karantén az állatnak
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Are there specific rules for importing non-native species?
Annak megkérdezése, hogy vannak-e speciális szabályok nem őshonos fajták behozatalára
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Behozatali feltételek
mikrochip
microchip
Behozatali követelmény
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
rabies vaccination (certificate)
Behozatali követelmény
paszport dla zwierząt domowych
pet passport
Behozatali követelmény
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
tapeworm treatment (certificate)
Behozatali követelmény
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Do I have to use an authorized carrier?
Annak megkérdezése, hogy hivatalos szállítót kell-e alkalmazni
Jakie przepisy obowiązują ______________?
What are the rules for ______________?
Szolgálati állatokkal kapcsolatos szabályok megérdeklődése
psy przewodniki
guide dogs
Állat típusa
psy towarzyszące
assistance dogs
Állat típusa
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Annak megkérdezése, mi szükséges a tanúsítvány megszerzéséhez