vietnámi | Kifejezések - Bevándorlás | Kisállatok

Kisállatok - Kisállat külföldre szállítása

我是否需要入口许可证?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e importengedély
请问是否对【动物】有检疫期?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Annak megkérdezése, hogy van-e kötelező karantén az állatnak
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Annak megkérdezése, hogy vannak-e speciális szabályok nem őshonos fajták behozatalára
你的宠物入境需要 __________。
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Behozatali feltételek
微芯片
microchip
Behozatali követelmény
狂犬疫苗接种(证明)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Behozatali követelmény
宠物护照
hộ chiếu cho thú nuôi
Behozatali követelmény
绦虫治疗(证明)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Behozatali követelmény
我需要使用官方认证的承运商吗?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Annak megkérdezése, hogy hivatalos szállítót kell-e alkalmazni
对______________有哪些规定?
Có những quy tắc nào cho __________?
Szolgálati állatokkal kapcsolatos szabályok megérdeklődése
导盲犬
chó chỉ đường
Állat típusa
协助犬
chó hỗ trợ
Állat típusa
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Annak megkérdezése, mi szükséges a tanúsítvány megszerzéséhez