svéd | Kifejezések - Bevándorlás | Kisállatok

Kisállatok - Kisállat külföldre szállítása

Potřebuji dovozní povolení?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e importengedély
Má toto zvíře určenou karanténu?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Annak megkérdezése, hogy van-e kötelező karantén az állatnak
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Annak megkérdezése, hogy vannak-e speciális szabályok nem őshonos fajták behozatalára
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Behozatali feltételek
mikročip
mikrochip
Behozatali követelmény
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
rabiesvaccination (certifikat)
Behozatali követelmény
cestovní pas pro zvířata
pass för sällskapsdjur
Behozatali követelmény
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
bandmaskbehandling (certifikat)
Behozatali követelmény
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Annak megkérdezése, hogy hivatalos szállítót kell-e alkalmazni
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Vad är reglerna gällande ________?
Szolgálati állatokkal kapcsolatos szabályok megérdeklődése
Vodící psi
ledarhundar
Állat típusa
asistenční psi
assistanshundar
Állat típusa
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Annak megkérdezése, mi szükséges a tanúsítvány megszerzéséhez