angol | Kifejezések - Bevándorlás | Kisállatok

Kisállatok - Kisállat külföldre szállítása

Potřebuji dovozní povolení?
Do I need an import license?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e importengedély
Má toto zvíře určenou karanténu?
Is there a quarantine period for [animal]?
Annak megkérdezése, hogy van-e kötelező karantén az állatnak
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Are there specific rules for importing non-native species?
Annak megkérdezése, hogy vannak-e speciális szabályok nem őshonos fajták behozatalára
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Behozatali feltételek
mikročip
microchip
Behozatali követelmény
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
rabies vaccination (certificate)
Behozatali követelmény
cestovní pas pro zvířata
pet passport
Behozatali követelmény
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
tapeworm treatment (certificate)
Behozatali követelmény
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Do I have to use an authorized carrier?
Annak megkérdezése, hogy hivatalos szállítót kell-e alkalmazni
Jaká jsou pravidla pro ______________?
What are the rules for ______________?
Szolgálati állatokkal kapcsolatos szabályok megérdeklődése
Vodící psi
guide dogs
Állat típusa
asistenční psi
assistance dogs
Állat típusa
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Annak megkérdezése, mi szükséges a tanúsítvány megszerzéséhez