vietnámi | Kifejezések - Bevándorlás | Kisállatok

Kisállatok - Kisállat külföldre szállítása

Do I need an import license?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e importengedély
Is there a quarantine period for [animal]?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Annak megkérdezése, hogy van-e kötelező karantén az állatnak
Are there specific rules for importing non-native species?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Annak megkérdezése, hogy vannak-e speciális szabályok nem őshonos fajták behozatalára
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Behozatali feltételek
microchip
microchip
Behozatali követelmény
rabies vaccination (certificate)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Behozatali követelmény
pet passport
hộ chiếu cho thú nuôi
Behozatali követelmény
tapeworm treatment (certificate)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Behozatali követelmény
Do I have to use an authorized carrier?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Annak megkérdezése, hogy hivatalos szállítót kell-e alkalmazni
What are the rules for ______________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Szolgálati állatokkal kapcsolatos szabályok megérdeklődése
guide dogs
chó chỉ đường
Állat típusa
assistance dogs
chó hỗ trợ
Állat típusa
How do I obtain a health certificate for my pet?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Annak megkérdezése, mi szükséges a tanúsítvány megszerzéséhez