cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Kisállatok

Kisállatok - Kisállat külföldre szállítása

Do I need an import license?
Potřebuji dovozní povolení?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e importengedély
Is there a quarantine period for [animal]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Annak megkérdezése, hogy van-e kötelező karantén az állatnak
Are there specific rules for importing non-native species?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Annak megkérdezése, hogy vannak-e speciális szabályok nem őshonos fajták behozatalára
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Behozatali feltételek
microchip
mikročip
Behozatali követelmény
rabies vaccination (certificate)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Behozatali követelmény
pet passport
cestovní pas pro zvířata
Behozatali követelmény
tapeworm treatment (certificate)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Behozatali követelmény
Do I have to use an authorized carrier?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Annak megkérdezése, hogy hivatalos szállítót kell-e alkalmazni
What are the rules for ______________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Szolgálati állatokkal kapcsolatos szabályok megérdeklődése
guide dogs
Vodící psi
Állat típusa
assistance dogs
asistenční psi
Állat típusa
How do I obtain a health certificate for my pet?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Annak megkérdezése, mi szükséges a tanúsítvány megszerzéséhez