angol | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Where can I find the form for ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
When was your [document] issued?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Where was your [document] issued?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
When does your ID expire?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Could you help me fill out the form?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
What documents should I bring for __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
To apply for [document], you must provide at least_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
My [document] has been stolen.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Tôi đăng kí hộ ________
I am completing this application on behalf of _____ .
Valaki más részére történő jelentkezés
Thông tin này là bí mật
The information is confidential.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Can you give me a receipt for this application?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Bạn tên gì?
What is your name?
Név
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Could you please tell me your place and date of birth?
Születés helye és ideje
Bạn sống ở đâu?
Where do you live?
Lakhely
Địa chỉ của bạn là gì?
What is your address?
Cím
Quốc tịch của bạn là gì?
What is your citizenship?
Állampolgárság
Khi nào bạn đến [tên nước]?
When did you arrive in [country]?
Országba való megérkezés időpontja
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Could you please show me your ID?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
My marital status is ___________.
Családi állapot megadása
độc thân
single
Családi állapot
đã thành hôn
married
Családi állapot
ly thân
separated
Családi állapot
ly dị
divorced
Családi állapot
sống thử
cohabiting
Családi állapot
kết hợp dân sự
in a civil union
Családi állapot
đối tác chưa kết hôn
unmarried partners
Családi állapot
hợp doanh gia thuộc
in a domestic partnership
Családi állapot
góa phụ
widowed
Családi állapot
Bạn có con chưa?
Do you have children?
Gyerekek
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Do you have dependents living with you?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
I would like to reunite with my family.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
I would like to register in the city.
Városban való regisztrálás
Tôi cần mang những tài liệu gì?
What documents shall I bring?
Szükséges dokumentumok
Bạn có thu phí đăng kí không?
Are there any registration fees?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
I am here for the domicile registration.
Lakóhelyregisztrálás
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
I would like to apply for a good conduct certificate.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
I would like to apply for a residence permit.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Do I need private health insurance?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
What is covered by the health insurance?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Phí bệnh viện
Hospital fees
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Phí chuyên gia
Specialists' fees
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Xét nghiệm chẩn đoán
Diagnostic tests
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Thủ tục phẫu thuật
Surgical procedures
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Điều trị tâm thần
Psychiatric treatment
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Điều trị nha khoa
Dental treatments
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Điều trị nhãn khoa
Eye care treatment
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Why are you requesting the entry visa?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Do I need a visa to visit [country]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
How can I extend my visa?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Why has my visa application been rejected?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Can I apply to become a permanent resident?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Do I have to change the license plate of my car?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Tôi muốn đăng kí xe
I would like to register my vehicle.
Járműregisztrálás
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Is my driving licence valid here?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
I would like to apply for a provisional driving license.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Tôi muốn đăng kí _________.
I would like to book my __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
Kì thi lý thuyết
theory test
Vizsga típusa
Kì thi lái xe
driving test
Vizsga típusa
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
I would like to change the ____________on my driving license.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
địa chỉ
address
Amit meg szeretne változtatni
tên
name
Amit meg szeretne változtatni
ảnh
photo
Amit meg szeretne változtatni
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
I would like to add higher categories to my driving license.
Amit meg szeretne változtatni
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
I would like to renew my driving license.
Jogosítvány megújítása
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
I would like to replace a ___________ driving license.
Jogosítvány pótlása
mất
lost
Probléma
bị đánh cắp
stolen
Probléma
bi hư hỏng
damaged
Probléma
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
I would like to appeal my license suspension.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Állampolgárság igénylése
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Where can I register for the [language] test?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Tôi không có tiền án tiền sự
I have a clean criminal record.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
I have the required level of [language].
A szükséges nyelvi szint megléte
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Általános elméleti vizsga letétele
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
What are the fees for citizenship application?
Díjak
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Házastárs állampolgársága