török | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
____ için nereden form bulabilirim?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
[belge] ne zaman verildi?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
[belge] nerede verildi?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Mire van szükség a jelentkezéshez
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
[belge] belgem çalındı.
Dokumentum ellopásának bejelentése
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Valaki más részére történő jelentkezés
ข้อมูลเป็นความลับ
Bu bilgi özeldir.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

คุณชื่ออะไร
Adınız nedir?
Név
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Születés helye és ideje
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Nerede yaşıyorsunuz?
Lakhely
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
İkamet adresiniz nedir?
Cím
สัญชาติของคุณคืออะไร
Hangi ülke vatandaşısınız?
Állampolgárság
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
[ülke] ne zaman geldiniz?
Országba való megérkezés időpontja
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kimliğinizi görebilir miyim?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Medeni halim ___________.
Családi állapot megadása
โสด
bekar
Családi állapot
แต่งงานแล้ว
evli
Családi állapot
แยกกันอยู่
ayrılmış
Családi állapot
หย่าร้าง
boşanmış
Családi állapot
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
birlikte yaşıyor
Családi állapot
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
medeni birliktelik
Családi állapot
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
evlenmemiş çift
Családi állapot
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
medeni ortaklık içinde
Családi állapot
เป็นม่าย
dul
Családi állapot
คุณมีบุตรไหม
Çocuğunuz var mı?
Gyerekek
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Városban való regisztrálás
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Szükséges dokumentumok
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Lakóhelyregisztrálás
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Hastane masrafları
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Uzman doktor ücretleri
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การทดสอบวินิจฉัย
Tanı koyma testleri
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การผ่าตัด
Cerrahi operasyonlar
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psikiyatri tedavisi
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การรักษาฟัน
Diş tedavisi
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การรักษาตา
Göz tedavisi
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Vize başvurum neden reddedildi?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Járműregisztrálás
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Ehliyetim burada geçerli mi?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
ฉันต้องการจอง __________
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
การทดสอบภาคทฤษฎี
teorik sınav
Vizsga típusa
การทดสอบภาคปฏิบัติ
direksiyon sınavı
Vizsga típusa
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
ที่อยู่
adres
Amit meg szeretne változtatni
ชื่อ
ad
Amit meg szeretne változtatni
ภาพถ่าย
fotoğraf
Amit meg szeretne változtatni
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Amit meg szeretne változtatni
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Jogosítvány megújítása
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Jogosítvány pótlása
สูญหาย
kayıp
Probléma
ถูกขโมย
çalınmış
Probléma
ได้รับความเสียหาย
hasarlı
Probléma
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Állampolgárság igénylése
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Sabıka kaydım yoktur.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
A szükséges nyelvi szint megléte
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Általános elméleti vizsga letétele
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Díjak
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Házastárs állampolgársága