olasz | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Quali documenti devo portare per ____ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Dokumentum ellopásának bejelentése
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Valaki más részére történő jelentkezés
ข้อมูลเป็นความลับ
Le informazioni sono riservate.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

คุณชื่ออะไร
Come si chiama?
Név
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Születés helye és ideje
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Dove risiede?
Lakhely
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Qual è il suo indirizzo?
Cím
สัญชาติของคุณคืออะไร
Qual è la sua cittadinanza?
Állampolgárság
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Quando è arrivato/a in [stato]?
Országba való megérkezés időpontja
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Il mio stato civile è __________.
Családi állapot megadása
โสด
celibe (m) / nubile (f)
Családi állapot
แต่งงานแล้ว
coniugato/a
Családi állapot
แยกกันอยู่
separato/a
Családi állapot
หย่าร้าง
divorziato/a
Családi állapot
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
convivente
Családi állapot
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
in un'unione civile
Családi állapot
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
in una coppia non sposata
Családi állapot
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
in un'unione di fatto
Családi állapot
เป็นม่าย
vedovo/a
Családi állapot
คุณมีบุตรไหม
Ha figli?
Gyerekek
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Ha familiari a carico?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Városban való regisztrálás
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Quali documenti devo portare?
Szükséges dokumentumok
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Lakóhelyregisztrálás
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Spese ospedaliere
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Spese per la consultazione di uno specialista
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การทดสอบวินิจฉัย
Test diagnostici
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การผ่าตัด
Operazioni chirurgiche
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Trattamento psichiatrico
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การรักษาฟัน
Cure dentali
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
การรักษาตา
Cure oculistiche
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Járműregisztrálás
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
La mia patente di guida è valida?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ideiglenes jogosítvány igénylése
ฉันต้องการจอง __________
Vorrei prenotare l' __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
การทดสอบภาคทฤษฎี
esame di teoria
Vizsga típusa
การทดสอบภาคปฏิบัติ
esame di guida
Vizsga típusa
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
ที่อยู่
l'indirizzo
Amit meg szeretne változtatni
ชื่อ
il nome
Amit meg szeretne változtatni
ภาพถ่าย
la foto
Amit meg szeretne változtatni
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Amit meg szeretne változtatni
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Jogosítvány megújítása
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Jogosítvány pótlása
สูญหาย
smarrita
Probléma
ถูกขโมย
rubata
Probléma
ได้รับความเสียหาย
deteriorata
Probléma
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Állampolgárság igénylése
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Non ho precedenti penali.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ho il livello richiesto di [lingua].
A szükséges nyelvi szint megléte
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Általános elméleti vizsga letétele
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Díjak
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Házastárs állampolgársága