thai | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

____ için nereden form bulabilirim?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Űrlap holléte felőli érdeklődés
[belge] ne zaman verildi?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
[belge] nerede verildi?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Mire van szükség a jelentkezéshez
[belge] belgem çalındı.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Dokumentum ellopásának bejelentése
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Valaki más részére történő jelentkezés
Bu bilgi özeldir.
ข้อมูลเป็นความลับ
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Adınız nedir?
คุณชื่ออะไร
Név
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Születés helye és ideje
Nerede yaşıyorsunuz?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Lakhely
İkamet adresiniz nedir?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Cím
Hangi ülke vatandaşısınız?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Állampolgárság
[ülke] ne zaman geldiniz?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Országba való megérkezés időpontja
Kimliğinizi görebilir miyim?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Medeni halim ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Családi állapot megadása
bekar
โสด
Családi állapot
evli
แต่งงานแล้ว
Családi állapot
ayrılmış
แยกกันอยู่
Családi állapot
boşanmış
หย่าร้าง
Családi állapot
birlikte yaşıyor
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Családi állapot
medeni birliktelik
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Családi állapot
evlenmemiş çift
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Családi állapot
medeni ortaklık içinde
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Családi állapot
dul
เป็นม่าย
Családi állapot
Çocuğunuz var mı?
คุณมีบุตรไหม
Gyerekek
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Ailemi yanıma almak istiyorum.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Városban való regisztrálás
Hangi belgeleri getirmeliyim?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Szükséges dokumentumok
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Lakóhelyregisztrálás
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Hastane masrafları
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Uzman doktor ücretleri
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tanı koyma testleri
การทดสอบวินิจฉัย
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Cerrahi operasyonlar
การผ่าตัด
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psikiyatri tedavisi
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diş tedavisi
การรักษาฟัน
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Göz tedavisi
การรักษาตา
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Vizemi nasıl uzatabilirim?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Vize başvurum neden reddedildi?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Járműregisztrálás
Ehliyetim burada geçerli mi?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ideiglenes jogosítvány igénylése
__________ için kayıt olmak istiyorum.
ฉันต้องการจอง __________
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
teorik sınav
การทดสอบภาคทฤษฎี
Vizsga típusa
direksiyon sınavı
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Vizsga típusa
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adres
ที่อยู่
Amit meg szeretne változtatni
ad
ชื่อ
Amit meg szeretne változtatni
fotoğraf
ภาพถ่าย
Amit meg szeretne változtatni
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Amit meg szeretne változtatni
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Jogosítvány megújítása
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Jogosítvány pótlása
kayıp
สูญหาย
Probléma
çalınmış
ถูกขโมย
Probléma
hasarlı
ได้รับความเสียหาย
Probléma
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Állampolgárság igénylése
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Sabıka kaydım yoktur.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
A szükséges nyelvi szint megléte
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Általános elméleti vizsga letétele
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Díjak
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Házastárs állampolgársága