olasz | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
När var ditt [dokument] utfärdat?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
När går din legitimation ut?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Dokumentum ellopásának bejelentése
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Denna information är konfidentiell.
Le informazioni sono riservate.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Vad heter du?
Come si chiama?
Név
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Születés helye és ideje
Var bor du?
Dove risiede?
Lakhely
Vad är din adress?
Qual è il suo indirizzo?
Cím
Vilken nationalitet tillhör du?
Qual è la sua cittadinanza?
Állampolgárság
När anlände du till [landet]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Országba való megérkezés időpontja
Kan du visa mig din legitimation?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Min civilstatus är __________.
Il mio stato civile è __________.
Családi állapot megadása
singel
celibe (m) / nubile (f)
Családi állapot
gift
coniugato/a
Családi állapot
separerad
separato/a
Családi állapot
skild
divorziato/a
Családi állapot
sambo
convivente
Családi állapot
i ett partnerskap
in un'unione civile
Családi állapot
ogift par
in una coppia non sposata
Családi állapot
i ett partnerskap
in un'unione di fatto
Családi állapot
änka
vedovo/a
Családi állapot
Har du barn?
Ha figli?
Gyerekek
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Ha familiari a carico?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Városban való regisztrálás
Vilka dokument ska jag ta med?
Quali documenti devo portare?
Szükséges dokumentumok
Kostar det något att registrera sig?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Jag vill registrera min bostad.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Lakóhelyregisztrálás
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Vad täcker sjukförsäkringen?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Patientavgifter
Spese ospedaliere
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Specialistkostnader
Spese per la consultazione di uno specialista
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostiska prov
Test diagnostici
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kirurgiska ingrepp
Operazioni chirurgiche
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psykiatrisk behandling
Trattamento psichiatrico
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tandbehandlingar
Cure dentali
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Ögonbehandling
Cure oculistiche
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Varför begär du ett inresevisum?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Járműregisztrálás
Är mitt körkort giltigt här?
La mia patente di guida è valida?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Vorrei prenotare l' __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
teoriprov
esame di teoria
Vizsga típusa
uppkörning
esame di guida
Vizsga típusa
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adressen
l'indirizzo
Amit meg szeretne változtatni
namnet
il nome
Amit meg szeretne változtatni
bilden
la foto
Amit meg szeretne változtatni
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Amit meg szeretne változtatni
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Jogosítvány megújítása
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Jogosítvány pótlása
borttappat
smarrita
Probléma
stulet
rubata
Probléma
förstört
deteriorata
Probléma
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Állampolgárság igénylése
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Non ho precedenti penali.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ho il livello richiesto di [lingua].
A szükséges nyelvi szint megléte
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Általános elméleti vizsga letétele
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Díjak
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Házastárs állampolgársága