görög | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Űrlap holléte felőli érdeklődés
När var ditt [dokument] utfärdat?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
När går din legitimation ut?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Valaki más részére történő jelentkezés
Denna information är konfidentiell.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Vad heter du?
Πώς σας λένε;
Név
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Születés helye és ideje
Var bor du?
Πού μένετε;
Lakhely
Vad är din adress?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Cím
Vilken nationalitet tillhör du?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Állampolgárság
När anlände du till [landet]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Országba való megérkezés időpontja
Kan du visa mig din legitimation?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Min civilstatus är __________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Családi állapot megadása
singel
ελεύθερος/η
Családi állapot
gift
παντρεμένος/η
Családi állapot
separerad
σε διάσταση
Családi állapot
skild
χωρισμένος/η
Családi állapot
sambo
συμβίωση
Családi állapot
i ett partnerskap
σε αστική ένωση
Családi állapot
ogift par
ανύπαντροι σύντροφοι
Családi állapot
i ett partnerskap
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Családi állapot
änka
χήρος/χήρα
Családi állapot
Har du barn?
έχετε παιδιά;
Gyerekek
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Városban való regisztrálás
Vilka dokument ska jag ta med?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Szükséges dokumentumok
Kostar det något att registrera sig?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Jag vill registrera min bostad.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Lakóhelyregisztrálás
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Vad täcker sjukförsäkringen?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Patientavgifter
Τέλη νοσοκομείου
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Specialistkostnader
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostiska prov
Διαγνωστικές εξετάσεις
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kirurgiska ingrepp
Χειρουργικές επεμβάσεις
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psykiatrisk behandling
Ψυχιατρική θεραπεία
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tandbehandlingar
Οδοντιατρικές θεραπείες
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Ögonbehandling
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Varför begär du ett inresevisum?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Járműregisztrálás
Är mitt körkort giltigt här?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
teoriprov
θεωρητική εξέταση
Vizsga típusa
uppkörning
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Vizsga típusa
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adressen
διεύθυνση
Amit meg szeretne változtatni
namnet
όνομα
Amit meg szeretne változtatni
bilden
φωτογραφία
Amit meg szeretne változtatni
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Amit meg szeretne változtatni
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Jogosítvány megújítása
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Jogosítvány pótlása
borttappat
χαμένη
Probléma
stulet
κλεμμένη
Probléma
förstört
κατεστραμμένη
Probléma
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Állampolgárság igénylése
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
A szükséges nyelvi szint megléte
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Általános elméleti vizsga letétele
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Díjak
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Házastárs állampolgársága