eszperantó | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
När går din legitimation ut?
Kiam elspiras via legitimilo?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Denna information är konfidentiell.
La informo estas konfidenca.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Vad heter du?
Kiel vi nomiĝas?
Név
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Születés helye és ideje
Var bor du?
Kie vi loĝas?
Lakhely
Vad är din adress?
Kio estas via adreso?
Cím
Vilken nationalitet tillhör du?
Kio estas via civitaneco?
Állampolgárság
När anlände du till [landet]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Országba való megérkezés időpontja
Kan du visa mig din legitimation?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Min civilstatus är __________.
Mia edzecostato estas ___________.
Családi állapot megadása
singel
senedza
Családi állapot
gift
edziĝinta
Családi állapot
separerad
apartiga
Családi állapot
skild
eksedziĝinta
Családi állapot
sambo
kunviva
Családi állapot
i ett partnerskap
en civila kuniĝo
Családi állapot
ogift par
fraŭlaj partneroj
Családi állapot
i ett partnerskap
en hejma partnereco
Családi állapot
änka
vidvina
Családi állapot
Har du barn?
Ĉu vi havas infanojn?
Gyerekek
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Városban való regisztrálás
Vilka dokument ska jag ta med?
Kion dokumentojn mi alportus?
Szükséges dokumentumok
Kostar det något att registrera sig?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Jag vill registrera min bostad.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Lakóhelyregisztrálás
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Vad täcker sjukförsäkringen?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Patientavgifter
Hospitalokotizoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Specialistkostnader
Kotizoj por la ekspertoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnostiska prov
Diagnozoprovoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Kirurgiska ingrepp
Kirurgiaj proceduroj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psykiatrisk behandling
Psikiatria kuracado
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tandbehandlingar
Dentaj kuracadoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Ögonbehandling
Okula kuracado
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Varför begär du ett inresevisum?
Kial vi petas la enirovizon?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Járműregisztrálás
Är mitt körkort giltigt här?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
teoriprov
teorian teston
Vizsga típusa
uppkörning
veturantan teston
Vizsga típusa
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
adressen
adreson
Amit meg szeretne változtatni
namnet
nomon
Amit meg szeretne változtatni
bilden
foton
Amit meg szeretne változtatni
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Amit meg szeretne változtatni
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Jogosítvány megújítása
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Jogosítvány pótlása
borttappat
perdatan
Probléma
stulet
ŝtelatan
Probléma
förstört
difektatan
Probléma
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Állampolgárság igénylése
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Mi havas puran krimliston
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
A szükséges nyelvi szint megléte
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Általános elméleti vizsga letétele
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Díjak
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Házastárs állampolgársága