román | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Când a fost emis [documentul]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Unde a fost emis [documentul]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
¿Cuándo caduca su DNI?
Când îți expiră ID-ul?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Me han robado el/la (documento).
Mi s-a furat [documentul].
Dokumentum ellopásának bejelentése
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
La información es confidencial.
Informația este confidențială.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

¿Cómo se llama usted?
Cum vă cheamă?
Név
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Születés helye és ideje
¿Dónde vive usted?
Unde locuiți?
Lakhely
¿Cuál es su dirección?
Care este adresa dumneavoastră?
Cím
¿Cuál es su nacionalidad?
Ce cetățenie aveți?
Állampolgárság
¿Cuándo llegó a (país)?
Când ați ajuns în [țara]?
Országba való megérkezés időpontja
¿Me deja su DNI, por favor?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mi estado civil es ______________.
Starea mea civilă este ___________.
Családi állapot megadása
soltero/a
Singur
Családi állapot
casado/a
Căsătorit/ă
Családi állapot
separado/a
separat/ă
Családi állapot
divorciado/a
divorțat/ă
Családi állapot
cohabitante
concobinaj
Családi állapot
en unión civil
într-o uniune civilă
Családi állapot
pareja de hecho
necăsătorit/ă
Családi állapot
pareja de hecho
partener/ă de viață
Családi állapot
viudo/a
văduv/ă
Családi állapot
¿Tiene usted hijos?
Aveți copii?
Gyerekek
¿Residen con usted personas a su cargo?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Me gustaría empadronarme.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Városban való regisztrálás
¿Qué documentos tengo que presentar?
Ce documente trebuie să aduc?
Szükséges dokumentumok
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Există vreo taxă de înregistrare?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Vengo a registrar mi domicilio.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Lakóhelyregisztrálás
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
¿Necesito un seguro de salud privado?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
¿Qué cubre el seguro de salud?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Tasas hospitalarias
Taxe pentru spitalizare
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Honorarios de médicos especialistas
Onorarii ale medicilor specialiști
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Pruebas diagnósticas
Test de diagnosticare
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Intervenciones quirúrjicas
Intervenții chirurgicale
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamiento psiquiátrico
Tratament psihiatric
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamientos dentales
Tratamente dentare
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamientos oftalmológicos
Tratamente oftalmologice
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
De ce solicitați o viză de intrare?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Cum îmi pot extinde viza?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Me gustaría matricular mi vehículo.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Járműregisztrálás
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Me gustaría inscribirme en ___________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
el examen teórico
testul teoretic
Vizsga típusa
el examen práctico
examenul practic
Vizsga típusa
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
la dirección
Adresa
Amit meg szeretne változtatni
el nombre
nume
Amit meg szeretne változtatni
la fotografía
fotografia
Amit meg szeretne változtatni
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Amit meg szeretne változtatni
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Jogosítvány megújítása
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Jogosítvány pótlása
lo he perdido
pierdut
Probléma
me lo han robado
furat
Probléma
se ha dañado
distrus
Probléma
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Állampolgárság igénylése
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
No tengo antecedentes penales.
Nu am antecedente penale.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Am nivelul necesar de [limbă].
A szükséges nyelvi szint megléte
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Általános elméleti vizsga letétele
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Díjak
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Partenerul meu este __________.
Házastárs állampolgársága