kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
您的【文件】是什么时候签发的?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
¿Cuándo caduca su DNI?
请问您的身份证件何时过期?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
您能帮我填一下这个表格吗?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Mire van szükség a jelentkezéshez
Me han robado el/la (documento).
我的【材料】被偷了。
Dokumentum ellopásának bejelentése
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
我在帮____ 填写申请表格。
Valaki más részére történő jelentkezés
La información es confidencial.
这是机密信息。
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

¿Cómo se llama usted?
你叫什么名字?
Név
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Születés helye és ideje
¿Dónde vive usted?
请问您住在哪里?
Lakhely
¿Cuál es su dirección?
请问您的地址是什么?
Cím
¿Cuál es su nacionalidad?
请问您的国籍是什么?
Állampolgárság
¿Cuándo llegó a (país)?
请问您是何时到达【该国】的?
Országba való megérkezés időpontja
¿Me deja su DNI, por favor?
您能出示一下您的身份证件么?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mi estado civil es ______________.
我的婚姻状况是____ 。
Családi állapot megadása
soltero/a
单身
Családi állapot
casado/a
已婚
Családi állapot
separado/a
分居
Családi állapot
divorciado/a
离异
Családi állapot
cohabitante
同居
Családi állapot
en unión civil
民事结婚
Családi állapot
pareja de hecho
未婚伴侣
Családi állapot
pareja de hecho
同居伴侣关系
Családi állapot
viudo/a
鳏居
Családi állapot
¿Tiene usted hijos?
请问您有孩子吗?
Gyerekek
¿Residen con usted personas a su cargo?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Me gustaría reagrupar a mi familia.
我想要和家人团聚。
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Me gustaría empadronarme.
我想要在这个城市登记入户。
Városban való regisztrálás
¿Qué documentos tengo que presentar?
请问我应该带什么材料?
Szükséges dokumentumok
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
请问有注册费吗?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Vengo a registrar mi domicilio.
我是来进行住址登记。
Lakóhelyregisztrálás
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
我想要申请居住证。
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
我想要问一下关于保险的问题。
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
¿Necesito un seguro de salud privado?
我需要私人的健康保险吗?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
¿Qué cubre el seguro de salud?
请问该保险涵盖哪些方面?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Tasas hospitalarias
住院费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Honorarios de médicos especialistas
专家费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Pruebas diagnósticas
诊疗费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Intervenciones quirúrjicas
外科手术
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamiento psiquiátrico
精神治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamientos dentales
牙齿治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamientos oftalmológicos
眼科治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
请问您为什么需要入境签证?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
¿Necesito un visado para visitar (país)?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
我该如何续签我的签证?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Me gustaría matricular mi vehículo.
我想要登记我的车辆。
Járműregisztrálás
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
我想要申请临时驾照。
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Me gustaría inscribirme en ___________.
我想要预约__________。
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
el examen teórico
理论考试
Vizsga típusa
el examen práctico
路考
Vizsga típusa
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
我想要改动驾照上的__________。
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
la dirección
地址
Amit meg szeretne változtatni
el nombre
名字
Amit meg szeretne változtatni
la fotografía
照片
Amit meg szeretne változtatni
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
我想要给驾照添加更高的级别。
Amit meg szeretne változtatni
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
我想要延长我的驾照。
Jogosítvány megújítása
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
我想要更换一个___________ 驾照。
Jogosítvány pótlása
lo he perdido
丢失
Probléma
me lo han robado
被偷了
Probléma
se ha dañado
受损
Probléma
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
我想要申诉我的驾照吊销。
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
我想要申请【国家】国籍。
Állampolgárság igénylése
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
No tengo antecedentes penales.
我没有犯罪记录。
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
我的【语言】达到了等级要求。
A szükséges nyelvi szint megléte
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Általános elméleti vizsga letétele
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
公民身份申请的费用是哪些?
Díjak
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
我的配偶是【国家】公民。
Házastárs állampolgársága