holland | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
¿Cuándo caduca su DNI?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Me han robado el/la (documento).
Mijn [document] werd gestolen.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Valaki más részére történő jelentkezés
La información es confidencial.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

¿Cómo se llama usted?
Wat is uw naam?
Név
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Születés helye és ideje
¿Dónde vive usted?
Waar woont u?
Lakhely
¿Cuál es su dirección?
Wat is uw adres?
Cím
¿Cuál es su nacionalidad?
Wat is uw nationaliteit?
Állampolgárság
¿Cuándo llegó a (país)?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Országba való megérkezés időpontja
¿Me deja su DNI, por favor?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mi estado civil es ______________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Családi állapot megadása
soltero/a
alleenstaand
Családi állapot
casado/a
gehuwd
Családi állapot
separado/a
uit elkaar
Családi állapot
divorciado/a
gescheiden
Családi állapot
cohabitante
samenwonend
Családi állapot
en unión civil
geregistreerd partnerschap
Családi állapot
pareja de hecho
ongetrouwde partners
Családi állapot
pareja de hecho
in een relatie
Családi állapot
viudo/a
verweduwd
Családi állapot
¿Tiene usted hijos?
Heeft u kinderen?
Gyerekek
¿Residen con usted personas a su cargo?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Me gustaría empadronarme.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Városban való regisztrálás
¿Qué documentos tengo que presentar?
Welke documenten moet ik meenemen?
Szükséges dokumentumok
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Zijn er registratiekosten?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Vengo a registrar mi domicilio.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Lakóhelyregisztrálás
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
¿Necesito un seguro de salud privado?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
¿Qué cubre el seguro de salud?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Tasas hospitalarias
Ziekenhuiskosten
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Honorarios de médicos especialistas
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Pruebas diagnósticas
Diagnostische toets
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Intervenciones quirúrjicas
Chirurgische ingrepen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamiento psiquiátrico
Psychiatrische behandeling
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamientos dentales
Tandheelkundige behandelingen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamientos oftalmológicos
Oogzorg behandelingen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Waarom vraagt u een visum aan?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Me gustaría matricular mi vehículo.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Járműregisztrálás
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Me gustaría inscribirme en ___________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
el examen teórico
theoretische test
Vizsga típusa
el examen práctico
rijexamen
Vizsga típusa
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
la dirección
mijn adres
Amit meg szeretne változtatni
el nombre
mijn naam
Amit meg szeretne változtatni
la fotografía
mijn foto
Amit meg szeretne változtatni
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Amit meg szeretne változtatni
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Jogosítvány megújítása
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Jogosítvány pótlása
lo he perdido
verloren
Probléma
me lo han robado
gestolen
Probléma
se ha dañado
beschadigd
Probléma
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Állampolgárság igénylése
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
No tengo antecedentes penales.
Ik heb een blanco strafblad.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
A szükséges nyelvi szint megléte
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Általános elméleti vizsga letétele
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Díjak
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Házastárs állampolgársága