eszperantó | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
¿Cuándo caduca su DNI?
Kiam elspiras via legitimilo?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Me han robado el/la (documento).
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
La información es confidencial.
La informo estas konfidenca.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

¿Cómo se llama usted?
Kiel vi nomiĝas?
Név
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Születés helye és ideje
¿Dónde vive usted?
Kie vi loĝas?
Lakhely
¿Cuál es su dirección?
Kio estas via adreso?
Cím
¿Cuál es su nacionalidad?
Kio estas via civitaneco?
Állampolgárság
¿Cuándo llegó a (país)?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Országba való megérkezés időpontja
¿Me deja su DNI, por favor?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mi estado civil es ______________.
Mia edzecostato estas ___________.
Családi állapot megadása
soltero/a
senedza
Családi állapot
casado/a
edziĝinta
Családi állapot
separado/a
apartiga
Családi állapot
divorciado/a
eksedziĝinta
Családi állapot
cohabitante
kunviva
Családi állapot
en unión civil
en civila kuniĝo
Családi állapot
pareja de hecho
fraŭlaj partneroj
Családi állapot
pareja de hecho
en hejma partnereco
Családi állapot
viudo/a
vidvina
Családi állapot
¿Tiene usted hijos?
Ĉu vi havas infanojn?
Gyerekek
¿Residen con usted personas a su cargo?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Me gustaría empadronarme.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Városban való regisztrálás
¿Qué documentos tengo que presentar?
Kion dokumentojn mi alportus?
Szükséges dokumentumok
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Vengo a registrar mi domicilio.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Lakóhelyregisztrálás
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
¿Necesito un seguro de salud privado?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
¿Qué cubre el seguro de salud?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Tasas hospitalarias
Hospitalokotizoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Honorarios de médicos especialistas
Kotizoj por la ekspertoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Pruebas diagnósticas
Diagnozoprovoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Intervenciones quirúrjicas
Kirurgiaj proceduroj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamiento psiquiátrico
Psikiatria kuracado
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamientos dentales
Dentaj kuracadoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamientos oftalmológicos
Okula kuracado
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Kial vi petas la enirovizon?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Me gustaría matricular mi vehículo.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Járműregisztrálás
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Me gustaría inscribirme en ___________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
el examen teórico
teorian teston
Vizsga típusa
el examen práctico
veturantan teston
Vizsga típusa
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
la dirección
adreson
Amit meg szeretne változtatni
el nombre
nomon
Amit meg szeretne változtatni
la fotografía
foton
Amit meg szeretne változtatni
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Amit meg szeretne változtatni
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Jogosítvány megújítása
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Jogosítvány pótlása
lo he perdido
perdatan
Probléma
me lo han robado
ŝtelatan
Probléma
se ha dañado
difektatan
Probléma
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Állampolgárság igénylése
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
No tengo antecedentes penales.
Mi havas puran krimliston
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
A szükséges nyelvi szint megléte
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Általános elméleti vizsga letétele
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Díjak
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Házastárs állampolgársága