angol | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Where can I find the form for ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
When was your [document] issued?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Where was your [document] issued?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
¿Cuándo caduca su DNI?
When does your ID expire?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Could you help me fill out the form?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
What documents should I bring for __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Me han robado el/la (documento).
My [document] has been stolen.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
I am completing this application on behalf of _____ .
Valaki más részére történő jelentkezés
La información es confidencial.
The information is confidential.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Can you give me a receipt for this application?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

¿Cómo se llama usted?
What is your name?
Név
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Could you please tell me your place and date of birth?
Születés helye és ideje
¿Dónde vive usted?
Where do you live?
Lakhely
¿Cuál es su dirección?
What is your address?
Cím
¿Cuál es su nacionalidad?
What is your citizenship?
Állampolgárság
¿Cuándo llegó a (país)?
When did you arrive in [country]?
Országba való megérkezés időpontja
¿Me deja su DNI, por favor?
Could you please show me your ID?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mi estado civil es ______________.
My marital status is ___________.
Családi állapot megadása
soltero/a
single
Családi állapot
casado/a
married
Családi állapot
separado/a
separated
Családi állapot
divorciado/a
divorced
Családi állapot
cohabitante
cohabiting
Családi állapot
en unión civil
in a civil union
Családi állapot
pareja de hecho
unmarried partners
Családi állapot
pareja de hecho
in a domestic partnership
Családi állapot
viudo/a
widowed
Családi állapot
¿Tiene usted hijos?
Do you have children?
Gyerekek
¿Residen con usted personas a su cargo?
Do you have dependents living with you?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Me gustaría reagrupar a mi familia.
I would like to reunite with my family.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Me gustaría empadronarme.
I would like to register in the city.
Városban való regisztrálás
¿Qué documentos tengo que presentar?
What documents shall I bring?
Szükséges dokumentumok
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Are there any registration fees?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Vengo a registrar mi domicilio.
I am here for the domicile registration.
Lakóhelyregisztrálás
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
I would like to apply for a residence permit.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
¿Necesito un seguro de salud privado?
Do I need private health insurance?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
¿Qué cubre el seguro de salud?
What is covered by the health insurance?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Tasas hospitalarias
Hospital fees
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Honorarios de médicos especialistas
Specialists' fees
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Pruebas diagnósticas
Diagnostic tests
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Intervenciones quirúrjicas
Surgical procedures
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamiento psiquiátrico
Psychiatric treatment
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamientos dentales
Dental treatments
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamientos oftalmológicos
Eye care treatment
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Why are you requesting the entry visa?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Do I need a visa to visit [country]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
How can I extend my visa?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Why has my visa application been rejected?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Can I apply to become a permanent resident?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Do I have to change the license plate of my car?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Me gustaría matricular mi vehículo.
I would like to register my vehicle.
Járműregisztrálás
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Is my driving licence valid here?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
I would like to apply for a provisional driving license.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Me gustaría inscribirme en ___________.
I would like to book my __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
el examen teórico
theory test
Vizsga típusa
el examen práctico
driving test
Vizsga típusa
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
I would like to change the ____________on my driving license.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
la dirección
address
Amit meg szeretne változtatni
el nombre
name
Amit meg szeretne változtatni
la fotografía
photo
Amit meg szeretne változtatni
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
I would like to add higher categories to my driving license.
Amit meg szeretne változtatni
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
I would like to renew my driving license.
Jogosítvány megújítása
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
I would like to replace a ___________ driving license.
Jogosítvány pótlása
lo he perdido
lost
Probléma
me lo han robado
stolen
Probléma
se ha dañado
damaged
Probléma
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
I would like to appeal my license suspension.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Állampolgárság igénylése
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Where can I register for the [language] test?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
No tengo antecedentes penales.
I have a clean criminal record.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
I have the required level of [language].
A szükséges nyelvi szint megléte
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Általános elméleti vizsga letétele
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
What are the fees for citizenship application?
Díjak
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Házastárs állampolgársága