olasz | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Când a fost emis [documentul]?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Unde a fost emis [documentul]?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Când îți expiră ID-ul?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mi s-a furat [documentul].
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Dokumentum ellopásának bejelentése
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Informația este confidențială.
Le informazioni sono riservate.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Cum vă cheamă?
Come si chiama?
Név
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Születés helye és ideje
Unde locuiți?
Dove risiede?
Lakhely
Care este adresa dumneavoastră?
Qual è il suo indirizzo?
Cím
Ce cetățenie aveți?
Qual è la sua cittadinanza?
Állampolgárság
Când ați ajuns în [țara]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Országba való megérkezés időpontja
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Starea mea civilă este ___________.
Il mio stato civile è __________.
Családi állapot megadása
Singur
celibe (m) / nubile (f)
Családi állapot
Căsătorit/ă
coniugato/a
Családi állapot
separat/ă
separato/a
Családi állapot
divorțat/ă
divorziato/a
Családi állapot
concobinaj
convivente
Családi állapot
într-o uniune civilă
in un'unione civile
Családi állapot
necăsătorit/ă
in una coppia non sposata
Családi állapot
partener/ă de viață
in un'unione di fatto
Családi állapot
văduv/ă
vedovo/a
Családi állapot
Aveți copii?
Ha figli?
Gyerekek
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Ha familiari a carico?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Városban való regisztrálás
Ce documente trebuie să aduc?
Quali documenti devo portare?
Szükséges dokumentumok
Există vreo taxă de înregistrare?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Lakóhelyregisztrálás
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Taxe pentru spitalizare
Spese ospedaliere
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Onorarii ale medicilor specialiști
Spese per la consultazione di uno specialista
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Test de diagnosticare
Test diagnostici
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Intervenții chirurgicale
Operazioni chirurgiche
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratament psihiatric
Trattamento psichiatrico
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamente dentare
Cure dentali
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamente oftalmologice
Cure oculistiche
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

De ce solicitați o viză de intrare?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Cum îmi pot extinde viza?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Járműregisztrálás
Este permisul meu de conducere valid aici?
La mia patente di guida è valida?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
testul teoretic
esame di teoria
Vizsga típusa
examenul practic
esame di guida
Vizsga típusa
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
Adresa
l'indirizzo
Amit meg szeretne változtatni
nume
il nome
Amit meg szeretne változtatni
fotografia
la foto
Amit meg szeretne változtatni
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Amit meg szeretne változtatni
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Jogosítvány megújítása
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Jogosítvány pótlása
pierdut
smarrita
Probléma
furat
rubata
Probléma
distrus
deteriorata
Probléma
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Állampolgárság igénylése
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Nu am antecedente penale.
Non ho precedenti penali.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Am nivelul necesar de [limbă].
Ho il livello richiesto di [lingua].
A szükséges nyelvi szint megléte
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Általános elméleti vizsga letétele
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Díjak
Partenerul meu este __________.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Házastárs állampolgársága