kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
您的【文件】是什么时候签发的?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
请问您的身份证件何时过期?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
您能帮我填一下这个表格吗?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Mire van szükség a jelentkezéshez
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
我的【材料】被偷了。
Dokumentum ellopásának bejelentése
Estou completando a solicitação em nome de _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Valaki más részére történő jelentkezés
A informação é confidencial.
这是机密信息。
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Qual é o seu nome?
你叫什么名字?
Név
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Születés helye és ideje
Onde você mora?
请问您住在哪里?
Lakhely
Qual é o seu endereço?
请问您的地址是什么?
Cím
Qual é a sua cidadania?
请问您的国籍是什么?
Állampolgárság
Quando você chegou em [país]?
请问您是何时到达【该国】的?
Országba való megérkezés időpontja
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
您能出示一下您的身份证件么?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Meu estado civil é ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Családi állapot megadása
solteiro(a)
单身
Családi állapot
casado(a)
已婚
Családi állapot
separado(a)
分居
Családi állapot
divorciado(a)
离异
Családi állapot
coabitação
同居
Családi állapot
em uma união civil
民事结婚
Családi állapot
companheiros/união estável
未婚伴侣
Családi állapot
parceria doméstica
同居伴侣关系
Családi állapot
viúvo(a)
鳏居
Családi állapot
Você tem filhos?
请问您有孩子吗?
Gyerekek
Você tem dependentes morando com você?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Gostaria de reencontrar minha família.
我想要和家人团聚。
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
我想要在这个城市登记入户。
Városban való regisztrálás
Que documentos devo trazer?
请问我应该带什么材料?
Szükséges dokumentumok
Existem taxas de registro?
请问有注册费吗?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Estou aqui para o registro de domicílio.
我是来进行住址登记。
Lakóhelyregisztrálás
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
我想要申请居住证。
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
我想要问一下关于保险的问题。
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Preciso de seguro de saúde privado?
我需要私人的健康保险吗?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
O que é coberto pelo seguro de saúde?
请问该保险涵盖哪些方面?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Taxas hospitalares
住院费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Taxas de especialistas
专家费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Testes de diagnóstico
诊疗费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Procedimentos cirúrgicos
外科手术
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamento psiquiátrico
精神治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamentos dentários
牙齿治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamento oftalmológico
眼科治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Por que você está requisitando um visto?
请问您为什么需要入境签证?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Como posso extender meu visto?
我该如何续签我的签证?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Por que minha requisição de visto foi negada?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Tenho que mudar a placa do meu carro?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Gostaria de registrar meu veículo.
我想要登记我的车辆。
Járműregisztrálás
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
我想要申请临时驾照。
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Gostaria de marcar minha __________.
我想要预约__________。
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
prova teórica
理论考试
Vizsga típusa
prova prática de direção
路考
Vizsga típusa
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
我想要改动驾照上的__________。
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
endereço
地址
Amit meg szeretne változtatni
nome
名字
Amit meg szeretne változtatni
foto
照片
Amit meg szeretne változtatni
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
我想要给驾照添加更高的级别。
Amit meg szeretne változtatni
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
我想要延长我的驾照。
Jogosítvány megújítása
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
我想要更换一个___________ 驾照。
Jogosítvány pótlása
perdida
丢失
Probléma
roubada
被偷了
Probléma
danificada
受损
Probléma
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
我想要申诉我的驾照吊销。
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
我想要申请【国家】国籍。
Állampolgárság igénylése
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Eu não tenho antecedentes criminais.
我没有犯罪记录。
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
我的【语言】达到了等级要求。
A szükséges nyelvi szint megléte
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Általános elméleti vizsga letétele
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
公民身份申请的费用是哪些?
Díjak
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
我的配偶是【国家】公民。
Házastárs állampolgársága