holland | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Mijn [document] werd gestolen.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Valaki más részére történő jelentkezés
A informação é confidencial.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Qual é o seu nome?
Wat is uw naam?
Név
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Születés helye és ideje
Onde você mora?
Waar woont u?
Lakhely
Qual é o seu endereço?
Wat is uw adres?
Cím
Qual é a sua cidadania?
Wat is uw nationaliteit?
Állampolgárság
Quando você chegou em [país]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Országba való megérkezés időpontja
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Meu estado civil é ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Családi állapot megadása
solteiro(a)
alleenstaand
Családi állapot
casado(a)
gehuwd
Családi állapot
separado(a)
uit elkaar
Családi állapot
divorciado(a)
gescheiden
Családi állapot
coabitação
samenwonend
Családi állapot
em uma união civil
geregistreerd partnerschap
Családi állapot
companheiros/união estável
ongetrouwde partners
Családi állapot
parceria doméstica
in een relatie
Családi állapot
viúvo(a)
verweduwd
Családi állapot
Você tem filhos?
Heeft u kinderen?
Gyerekek
Você tem dependentes morando com você?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Gostaria de reencontrar minha família.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Városban való regisztrálás
Que documentos devo trazer?
Welke documenten moet ik meenemen?
Szükséges dokumentumok
Existem taxas de registro?
Zijn er registratiekosten?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Estou aqui para o registro de domicílio.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Lakóhelyregisztrálás
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Preciso de seguro de saúde privado?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Taxas hospitalares
Ziekenhuiskosten
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Taxas de especialistas
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Testes de diagnóstico
Diagnostische toets
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Procedimentos cirúrgicos
Chirurgische ingrepen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamento psiquiátrico
Psychiatrische behandeling
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamentos dentários
Tandheelkundige behandelingen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Tratamento oftalmológico
Oogzorg behandelingen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Por que você está requisitando um visto?
Waarom vraagt u een visum aan?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Como posso extender meu visto?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Por que minha requisição de visto foi negada?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Gostaria de registrar meu veículo.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Járműregisztrálás
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Gostaria de marcar minha __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
prova teórica
theoretische test
Vizsga típusa
prova prática de direção
rijexamen
Vizsga típusa
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
endereço
mijn adres
Amit meg szeretne változtatni
nome
mijn naam
Amit meg szeretne változtatni
foto
mijn foto
Amit meg szeretne változtatni
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Amit meg szeretne változtatni
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Jogosítvány megújítása
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Jogosítvány pótlása
perdida
verloren
Probléma
roubada
gestolen
Probléma
danificada
beschadigd
Probléma
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Állampolgárság igénylése
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Eu não tenho antecedentes criminais.
Ik heb een blanco strafblad.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
A szükséges nyelvi szint megléte
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Általános elméleti vizsga letétele
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Díjak
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Házastárs állampolgársága