magyar | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Где я могу найти форму для ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Когда был выдан ваш документ?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Где был выдан ваш [документ] ?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Когда истекает срок вашего паспорта?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Какие документы мне нужно принести для_______?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Мой [документ] украли.
Ellopták a [dokumentumomat].
Dokumentum ellopásának bejelentése
Я заполняю это заявление от лица______.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Valaki más részére történő jelentkezés
Информация конфиденциальна.
Az információ bizalmas.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Как вас зовут?
Hogy hívják?
Név
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Mikor és hol született?
Születés helye és ideje
Где вы живете?
Hol lakik?
Lakhely
Каков ваш адрес?
Mi a címe?
Cím
Какое у вас гражданство?
Mi az állampolgársága?
Állampolgárság
Когда вы въехали в страну?
Mikor érkezett [országba]?
Országba való megérkezés időpontja
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Мое семейное положение -_______.
A családi állapotom ___________.
Családi állapot megadása
холост
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Családi állapot
Женат/замужем
házas
Családi állapot
Разведен/а
külön él a házastársától
Családi állapot
Разведен/а
elvált
Családi állapot
в сожительстве
élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
в гражданском браке
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
Не женатая пара
élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
в домашнем партнерстве
élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
вдовец/вдова
özvegy
Családi állapot
У вас есть дети?
Vannak gyermekei?
Gyerekek
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Élnek önnel eltartottak?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Szeretnék regisztrálni.
Városban való regisztrálás
Какие документы мне нужно принести?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Szükséges dokumentumok
Мне нужно платить за регистрацию?
Van regisztrációs díj?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Lakóhelyregisztrálás
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Мне нужна частная медицинская страховка?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Что покрывает медицинская страховка?
Mit fedez a biztosítás?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Больничные платы
Kórházi költségek
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Платы специалистам
Szakorvos
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Диагностические проверки
Diagnosztikai vizsgálatok
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Хирургические процедуры
Műtéti beavatkozás
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Психиатрическое лечение
Pszichiátriai kezelés
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Лечение зубов
Fogorvosi kezelés
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Офтальмологическое лечение
Szemészeti kezelés
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Как я могу продлить мою визу?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Почему мое заявление на визу отклонено?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Мне нужно менять номер своей машины?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Járműregisztrálás
Мои водительские права здесь действуют?
Érvényes itt a jogosítványom?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
Теоретический тест
elméleti vizsga
Vizsga típusa
Тест на вождение
gyakorlati vizsga
Vizsga típusa
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
адрес
cím
Amit meg szeretne változtatni
имя
név
Amit meg szeretne változtatni
фотография
fénykép
Amit meg szeretne változtatni
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Amit meg szeretne változtatni
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Jogosítvány megújítása
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Jogosítvány pótlása
потеряно
elveszett
Probléma
украдено
ellopott
Probléma
повреждено
sérült
Probléma
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Állampolgárság igénylése
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
У меня нет судимостей
Büntetlen előéletű vagyok.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
A szükséges nyelvi szint megléte
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Általános elméleti vizsga letétele
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Díjak
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Házastárs állampolgársága