kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Где я могу найти форму для ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Когда был выдан ваш документ?
您的【文件】是什么时候签发的?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Где был выдан ваш [документ] ?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Когда истекает срок вашего паспорта?
请问您的身份证件何时过期?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
您能帮我填一下这个表格吗?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Какие документы мне нужно принести для_______?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Mire van szükség a jelentkezéshez
Мой [документ] украли.
我的【材料】被偷了。
Dokumentum ellopásának bejelentése
Я заполняю это заявление от лица______.
我在帮____ 填写申请表格。
Valaki más részére történő jelentkezés
Информация конфиденциальна.
这是机密信息。
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Как вас зовут?
你叫什么名字?
Név
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Születés helye és ideje
Где вы живете?
请问您住在哪里?
Lakhely
Каков ваш адрес?
请问您的地址是什么?
Cím
Какое у вас гражданство?
请问您的国籍是什么?
Állampolgárság
Когда вы въехали в страну?
请问您是何时到达【该国】的?
Országba való megérkezés időpontja
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
您能出示一下您的身份证件么?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Мое семейное положение -_______.
我的婚姻状况是____ 。
Családi állapot megadása
холост
单身
Családi állapot
Женат/замужем
已婚
Családi állapot
Разведен/а
分居
Családi állapot
Разведен/а
离异
Családi állapot
в сожительстве
同居
Családi állapot
в гражданском браке
民事结婚
Családi állapot
Не женатая пара
未婚伴侣
Családi állapot
в домашнем партнерстве
同居伴侣关系
Családi állapot
вдовец/вдова
鳏居
Családi állapot
У вас есть дети?
请问您有孩子吗?
Gyerekek
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
我想要和家人团聚。
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
我想要在这个城市登记入户。
Városban való regisztrálás
Какие документы мне нужно принести?
请问我应该带什么材料?
Szükséges dokumentumok
Мне нужно платить за регистрацию?
请问有注册费吗?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
我是来进行住址登记。
Lakóhelyregisztrálás
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
我想要申请居住证。
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
我想要问一下关于保险的问题。
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Мне нужна частная медицинская страховка?
我需要私人的健康保险吗?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Что покрывает медицинская страховка?
请问该保险涵盖哪些方面?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Больничные платы
住院费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Платы специалистам
专家费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Диагностические проверки
诊疗费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Хирургические процедуры
外科手术
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Психиатрическое лечение
精神治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Лечение зубов
牙齿治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Офтальмологическое лечение
眼科治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
请问您为什么需要入境签证?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Как я могу продлить мою визу?
我该如何续签我的签证?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Почему мое заявление на визу отклонено?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Мне нужно менять номер своей машины?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
我想要登记我的车辆。
Járműregisztrálás
Мои водительские права здесь действуют?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
我想要申请临时驾照。
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Я бы хотел(а) забронировать_________.
我想要预约__________。
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
Теоретический тест
理论考试
Vizsga típusa
Тест на вождение
路考
Vizsga típusa
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
我想要改动驾照上的__________。
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
адрес
地址
Amit meg szeretne változtatni
имя
名字
Amit meg szeretne változtatni
фотография
照片
Amit meg szeretne változtatni
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
我想要给驾照添加更高的级别。
Amit meg szeretne változtatni
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
我想要延长我的驾照。
Jogosítvány megújítása
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
我想要更换一个___________ 驾照。
Jogosítvány pótlása
потеряно
丢失
Probléma
украдено
被偷了
Probléma
повреждено
受损
Probléma
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
我想要申诉我的驾照吊销。
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
我想要申请【国家】国籍。
Állampolgárság igénylése
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
У меня нет судимостей
我没有犯罪记录。
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
我的【语言】达到了等级要求。
A szükséges nyelvi szint megléte
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Általános elméleti vizsga letétele
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
公民身份申请的费用是哪些?
Díjak
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
我的配偶是【国家】公民。
Házastárs állampolgársága