holland | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Где я могу найти форму для ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Когда был выдан ваш документ?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Где был выдан ваш [документ] ?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Когда истекает срок вашего паспорта?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Какие документы мне нужно принести для_______?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Мой [документ] украли.
Mijn [document] werd gestolen.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Я заполняю это заявление от лица______.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Valaki más részére történő jelentkezés
Информация конфиденциальна.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Как вас зовут?
Wat is uw naam?
Név
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Születés helye és ideje
Где вы живете?
Waar woont u?
Lakhely
Каков ваш адрес?
Wat is uw adres?
Cím
Какое у вас гражданство?
Wat is uw nationaliteit?
Állampolgárság
Когда вы въехали в страну?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Országba való megérkezés időpontja
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Мое семейное положение -_______.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Családi állapot megadása
холост
alleenstaand
Családi állapot
Женат/замужем
gehuwd
Családi állapot
Разведен/а
uit elkaar
Családi állapot
Разведен/а
gescheiden
Családi állapot
в сожительстве
samenwonend
Családi állapot
в гражданском браке
geregistreerd partnerschap
Családi állapot
Не женатая пара
ongetrouwde partners
Családi állapot
в домашнем партнерстве
in een relatie
Családi állapot
вдовец/вдова
verweduwd
Családi állapot
У вас есть дети?
Heeft u kinderen?
Gyerekek
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Városban való regisztrálás
Какие документы мне нужно принести?
Welke documenten moet ik meenemen?
Szükséges dokumentumok
Мне нужно платить за регистрацию?
Zijn er registratiekosten?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Lakóhelyregisztrálás
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Мне нужна частная медицинская страховка?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Что покрывает медицинская страховка?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Больничные платы
Ziekenhuiskosten
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Платы специалистам
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Диагностические проверки
Diagnostische toets
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Хирургические процедуры
Chirurgische ingrepen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Психиатрическое лечение
Psychiatrische behandeling
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Лечение зубов
Tandheelkundige behandelingen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Офтальмологическое лечение
Oogzorg behandelingen
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Waarom vraagt u een visum aan?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Как я могу продлить мою визу?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Почему мое заявление на визу отклонено?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Мне нужно менять номер своей машины?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Járműregisztrálás
Мои водительские права здесь действуют?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
Теоретический тест
theoretische test
Vizsga típusa
Тест на вождение
rijexamen
Vizsga típusa
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
адрес
mijn adres
Amit meg szeretne változtatni
имя
mijn naam
Amit meg szeretne változtatni
фотография
mijn foto
Amit meg szeretne változtatni
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Amit meg szeretne változtatni
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Jogosítvány megújítása
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Jogosítvány pótlása
потеряно
verloren
Probléma
украдено
gestolen
Probléma
повреждено
beschadigd
Probléma
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Állampolgárság igénylése
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
У меня нет судимостей
Ik heb een blanco strafblad.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
A szükséges nyelvi szint megléte
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Általános elméleti vizsga letétele
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Díjak
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Házastárs állampolgársága