eszperantó | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Где я могу найти форму для ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Когда был выдан ваш документ?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Где был выдан ваш [документ] ?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kiam elspiras via legitimilo?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Какие документы мне нужно принести для_______?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Мой [документ] украли.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Я заполняю это заявление от лица______.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Информация конфиденциальна.
La informo estas konfidenca.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Как вас зовут?
Kiel vi nomiĝas?
Név
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Születés helye és ideje
Где вы живете?
Kie vi loĝas?
Lakhely
Каков ваш адрес?
Kio estas via adreso?
Cím
Какое у вас гражданство?
Kio estas via civitaneco?
Állampolgárság
Когда вы въехали в страну?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Országba való megérkezés időpontja
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Мое семейное положение -_______.
Mia edzecostato estas ___________.
Családi állapot megadása
холост
senedza
Családi állapot
Женат/замужем
edziĝinta
Családi állapot
Разведен/а
apartiga
Családi állapot
Разведен/а
eksedziĝinta
Családi állapot
в сожительстве
kunviva
Családi állapot
в гражданском браке
en civila kuniĝo
Családi állapot
Не женатая пара
fraŭlaj partneroj
Családi állapot
в домашнем партнерстве
en hejma partnereco
Családi állapot
вдовец/вдова
vidvina
Családi állapot
У вас есть дети?
Ĉu vi havas infanojn?
Gyerekek
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Mi ŝatus registri en la urbo.
Városban való regisztrálás
Какие документы мне нужно принести?
Kion dokumentojn mi alportus?
Szükséges dokumentumok
Мне нужно платить за регистрацию?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Lakóhelyregisztrálás
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Мне нужна частная медицинская страховка?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Что покрывает медицинская страховка?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Больничные платы
Hospitalokotizoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Платы специалистам
Kotizoj por la ekspertoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Диагностические проверки
Diagnozoprovoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Хирургические процедуры
Kirurgiaj proceduroj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Психиатрическое лечение
Psikiatria kuracado
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Лечение зубов
Dentaj kuracadoj
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Офтальмологическое лечение
Okula kuracado
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Kial vi petas la enirovizon?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Как я могу продлить мою визу?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Почему мое заявление на визу отклонено?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Мне нужно менять номер своей машины?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Járműregisztrálás
Мои водительские права здесь действуют?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
Теоретический тест
teorian teston
Vizsga típusa
Тест на вождение
veturantan teston
Vizsga típusa
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
адрес
adreson
Amit meg szeretne változtatni
имя
nomon
Amit meg szeretne változtatni
фотография
foton
Amit meg szeretne változtatni
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Amit meg szeretne változtatni
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Jogosítvány megújítása
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Jogosítvány pótlása
потеряно
perdatan
Probléma
украдено
ŝtelatan
Probléma
повреждено
difektatan
Probléma
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Állampolgárság igénylése
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
У меня нет судимостей
Mi havas puran krimliston
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
A szükséges nyelvi szint megléte
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Általános elméleti vizsga letétele
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Díjak
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Házastárs állampolgársága