dán | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Где я могу найти форму для ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Когда был выдан ваш документ?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Где был выдан ваш [документ] ?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Когда истекает срок вашего паспорта?
Hvornår udløber dit ID?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Какие документы мне нужно принести для_______?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Мой [документ] украли.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Я заполняю это заявление от лица______.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Информация конфиденциальна.
Informationerne er fortrolige.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Как вас зовут?
Hvad hedder du?
Név
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Hvor og hvornår er du født?
Születés helye és ideje
Где вы живете?
Hvor bor du?
Lakhely
Каков ваш адрес?
Hvad er din adresse?
Cím
Какое у вас гражданство?
Hvad er dit statsborgerskab?
Állampolgárság
Когда вы въехали в страну?
Hvornår ankom du til [land]?
Országba való megérkezés időpontja
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Må jeg se dit ID?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Мое семейное положение -_______.
Jeg er ___________.
Családi állapot megadása
холост
single
Családi állapot
Женат/замужем
gift
Családi állapot
Разведен/а
separeret
Családi állapot
Разведен/а
fraskilt
Családi állapot
в сожительстве
samlevende
Családi állapot
в гражданском браке
i et indregistreret parforhold
Családi állapot
Не женатая пара
ugifte partnere
Családi állapot
в домашнем партнерстве
i et indenlandsk parforhold
Családi állapot
вдовец/вдова
enke
Családi állapot
У вас есть дети?
Har du børn?
Gyerekek
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Jeg vil gerne registreres i byen
Városban való regisztrálás
Какие документы мне нужно принести?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Szükséges dokumentumok
Мне нужно платить за регистрацию?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Lakóhelyregisztrálás
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Мне нужна частная медицинская страховка?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Что покрывает медицинская страховка?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Больничные платы
Hospitalsgebyrer
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Платы специалистам
Speciallægegebyrer
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Диагностические проверки
Diagnosetests
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Хирургические процедуры
Kirurgiske indgreb
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Психиатрическое лечение
Psykiatrisk behandling
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Лечение зубов
Tandbehandlinger
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Офтальмологическое лечение
Øjenbehandlinger
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Как я могу продлить мою визу?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Почему мое заявление на визу отклонено?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Мне нужно менять номер своей машины?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Járműregisztrálás
Мои водительские права здесь действуют?
Er mit kørekort gyldigt her?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
Теоретический тест
teoritest
Vizsga típusa
Тест на вождение
køreprøve
Vizsga típusa
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
адрес
adressen
Amit meg szeretne változtatni
имя
navnet
Amit meg szeretne változtatni
фотография
billedet
Amit meg szeretne változtatni
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Amit meg szeretne változtatni
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Jogosítvány megújítása
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Jogosítvány pótlása
потеряно
mistet
Probléma
украдено
stjålet
Probléma
повреждено
beskadiget
Probléma
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Állampolgárság igénylése
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
У меня нет судимостей
Jeg har en ren straffeattest
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
A szükséges nyelvi szint megléte
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Általános elméleti vizsga letétele
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Díjak
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Házastárs állampolgársága