cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Где я могу найти форму для ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Когда был выдан ваш документ?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Где был выдан ваш [документ] ?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Какие документы мне нужно принести для_______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Мой [документ] украли.
Můj [dokument] byl ukraden.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Я заполняю это заявление от лица______.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Информация конфиденциальна.
Tyto informace jsou důvěrné.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Как вас зовут?
Jak se jmenuješ?
Név
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Születés helye és ideje
Где вы живете?
Kde bydlíte?
Lakhely
Каков ваш адрес?
Jaká je vaše adresa?
Cím
Какое у вас гражданство?
Jaké je vaše občanství?
Állampolgárság
Когда вы въехали в страну?
Kdy jste přijeli do [country]?
Országba való megérkezés időpontja
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Мое семейное положение -_______.
Můj rodinný stav je ___________.
Családi állapot megadása
холост
svobodný/á
Családi állapot
Женат/замужем
ženatý/vdaná
Családi állapot
Разведен/а
odděleni
Családi állapot
Разведен/а
rozvedený/rozvedená
Családi állapot
в сожительстве
žijící ve společné domácnosti
Családi állapot
в гражданском браке
v registrovaném partnerství
Családi állapot
Не женатая пара
nesezdaní partneři
Családi állapot
в домашнем партнерстве
v domácím partnerství
Családi állapot
вдовец/вдова
vdovec/vdova
Családi állapot
У вас есть дети?
Máte děti?
Gyerekek
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Városban való regisztrálás
Какие документы мне нужно принести?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Szükséges dokumentumok
Мне нужно платить за регистрацию?
Je registrace zpoplatněná?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Lakóhelyregisztrálás
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Мне нужна частная медицинская страховка?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Что покрывает медицинская страховка?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Больничные платы
Poplatky za pobyt v nemocnici
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Платы специалистам
Poplatky za konsultace se specialisty
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Диагностические проверки
Diagnostické testy
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Хирургические процедуры
Chirurgické zákroky
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Психиатрическое лечение
Psychiatrická léčba
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Лечение зубов
Zubní ošetření
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Офтальмологическое лечение
Oční ošetření
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Как я могу продлить мою визу?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Почему мое заявление на визу отклонено?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Мне нужно менять номер своей машины?
Musím změnit svou registrační značku?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Járműregisztrálás
Мои водительские права здесь действуют?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
Теоретический тест
Teoretický test
Vizsga típusa
Тест на вождение
Praktický test
Vizsga típusa
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
адрес
adresu
Amit meg szeretne változtatni
имя
jméno
Amit meg szeretne változtatni
фотография
fotografii
Amit meg szeretne változtatni
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Amit meg szeretne változtatni
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jogosítvány megújítása
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jogosítvány pótlása
потеряно
ztracený
Probléma
украдено
ukradený
Probléma
повреждено
zničený
Probléma
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Állampolgárság igénylése
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
У меня нет судимостей
Mám čistý trestní rejstřík.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
A szükséges nyelvi szint megléte
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Általános elméleti vizsga letétele
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Díjak
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Házastárs állampolgársága