román | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Când a fost emis [documentul]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Unde a fost emis [documentul]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Când îți expiră ID-ul?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Può aiutarmi a compilare il modulo?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Quali documenti devo portare per ____ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mi s-a furat [documentul].
Dokumentum ellopásának bejelentése
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Le informazioni sono riservate.
Informația este confidențială.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Come si chiama?
Cum vă cheamă?
Név
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Születés helye és ideje
Dove risiede?
Unde locuiți?
Lakhely
Qual è il suo indirizzo?
Care este adresa dumneavoastră?
Cím
Qual è la sua cittadinanza?
Ce cetățenie aveți?
Állampolgárság
Quando è arrivato/a in [stato]?
Când ați ajuns în [țara]?
Országba való megérkezés időpontja
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Il mio stato civile è __________.
Starea mea civilă este ___________.
Családi állapot megadása
celibe (m) / nubile (f)
Singur
Családi állapot
coniugato/a
Căsătorit/ă
Családi állapot
separato/a
separat/ă
Családi állapot
divorziato/a
divorțat/ă
Családi állapot
convivente
concobinaj
Családi állapot
in un'unione civile
într-o uniune civilă
Családi állapot
in una coppia non sposata
necăsătorit/ă
Családi állapot
in un'unione di fatto
partener/ă de viață
Családi állapot
vedovo/a
văduv/ă
Családi állapot
Ha figli?
Aveți copii?
Gyerekek
Ha familiari a carico?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Városban való regisztrálás
Quali documenti devo portare?
Ce documente trebuie să aduc?
Szükséges dokumentumok
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Există vreo taxă de înregistrare?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Lakóhelyregisztrálás
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Spese ospedaliere
Taxe pentru spitalizare
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Spese per la consultazione di uno specialista
Onorarii ale medicilor specialiști
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Test diagnostici
Test de diagnosticare
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Operazioni chirurgiche
Intervenții chirurgicale
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Trattamento psichiatrico
Tratament psihiatric
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Cure dentali
Tratamente dentare
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Cure oculistiche
Tratamente oftalmologice
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
De ce solicitați o viză de intrare?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Cum îmi pot extinde viza?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Járműregisztrálás
La mia patente di guida è valida?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Vorrei prenotare l' __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
esame di teoria
testul teoretic
Vizsga típusa
esame di guida
examenul practic
Vizsga típusa
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
l'indirizzo
Adresa
Amit meg szeretne változtatni
il nome
nume
Amit meg szeretne változtatni
la foto
fotografia
Amit meg szeretne változtatni
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Amit meg szeretne változtatni
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Jogosítvány megújítása
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Jogosítvány pótlása
smarrita
pierdut
Probléma
rubata
furat
Probléma
deteriorata
distrus
Probléma
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Állampolgárság igénylése
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Non ho precedenti penali.
Nu am antecedente penale.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Ho il livello richiesto di [lingua].
Am nivelul necesar de [limbă].
A szükséges nyelvi szint megléte
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Általános elméleti vizsga letétele
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Díjak
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Partenerul meu este __________.
Házastárs állampolgársága