orosz | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Когда был выдан ваш документ?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Где был выдан ваш [документ] ?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Quali documenti devo portare per ____ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Мой [документ] украли.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Valaki más részére történő jelentkezés
Le informazioni sono riservate.
Информация конфиденциальна.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Come si chiama?
Как вас зовут?
Név
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Születés helye és ideje
Dove risiede?
Где вы живете?
Lakhely
Qual è il suo indirizzo?
Каков ваш адрес?
Cím
Qual è la sua cittadinanza?
Какое у вас гражданство?
Állampolgárság
Quando è arrivato/a in [stato]?
Когда вы въехали в страну?
Országba való megérkezés időpontja
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Il mio stato civile è __________.
Мое семейное положение -_______.
Családi állapot megadása
celibe (m) / nubile (f)
холост
Családi állapot
coniugato/a
Женат/замужем
Családi állapot
separato/a
Разведен/а
Családi állapot
divorziato/a
Разведен/а
Családi állapot
convivente
в сожительстве
Családi állapot
in un'unione civile
в гражданском браке
Családi állapot
in una coppia non sposata
Не женатая пара
Családi állapot
in un'unione di fatto
в домашнем партнерстве
Családi állapot
vedovo/a
вдовец/вдова
Családi állapot
Ha figli?
У вас есть дети?
Gyerekek
Ha familiari a carico?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Városban való regisztrálás
Quali documenti devo portare?
Какие документы мне нужно принести?
Szükséges dokumentumok
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Мне нужно платить за регистрацию?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Lakóhelyregisztrálás
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Что покрывает медицинская страховка?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Spese ospedaliere
Больничные платы
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Spese per la consultazione di uno specialista
Платы специалистам
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Test diagnostici
Диагностические проверки
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Operazioni chirurgiche
Хирургические процедуры
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Trattamento psichiatrico
Психиатрическое лечение
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Cure dentali
Лечение зубов
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Cure oculistiche
Офтальмологическое лечение
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Как я могу продлить мою визу?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Мне нужно менять номер своей машины?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Járműregisztrálás
La mia patente di guida è valida?
Мои водительские права здесь действуют?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Vorrei prenotare l' __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
esame di teoria
Теоретический тест
Vizsga típusa
esame di guida
Тест на вождение
Vizsga típusa
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
l'indirizzo
адрес
Amit meg szeretne változtatni
il nome
имя
Amit meg szeretne változtatni
la foto
фотография
Amit meg szeretne változtatni
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Amit meg szeretne változtatni
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Jogosítvány megújítása
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Jogosítvány pótlása
smarrita
потеряно
Probléma
rubata
украдено
Probléma
deteriorata
повреждено
Probléma
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Állampolgárság igénylése
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Non ho precedenti penali.
У меня нет судимостей
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Ho il livello richiesto di [lingua].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
A szükséges nyelvi szint megléte
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Általános elméleti vizsga letétele
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Díjak
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Házastárs állampolgársága