magyar | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Quali documenti devo portare per ____ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ellopták a [dokumentumomat].
Dokumentum ellopásának bejelentése
Sto completando questa domanda per conto di ____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Valaki más részére történő jelentkezés
Le informazioni sono riservate.
Az információ bizalmas.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Come si chiama?
Hogy hívják?
Név
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Mikor és hol született?
Születés helye és ideje
Dove risiede?
Hol lakik?
Lakhely
Qual è il suo indirizzo?
Mi a címe?
Cím
Qual è la sua cittadinanza?
Mi az állampolgársága?
Állampolgárság
Quando è arrivato/a in [stato]?
Mikor érkezett [országba]?
Országba való megérkezés időpontja
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Il mio stato civile è __________.
A családi állapotom ___________.
Családi állapot megadása
celibe (m) / nubile (f)
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Családi állapot
coniugato/a
házas
Családi állapot
separato/a
külön él a házastársától
Családi állapot
divorziato/a
elvált
Családi állapot
convivente
élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
in un'unione civile
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
in una coppia non sposata
élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
in un'unione di fatto
élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
vedovo/a
özvegy
Családi állapot
Ha figli?
Vannak gyermekei?
Gyerekek
Ha familiari a carico?
Élnek önnel eltartottak?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Szeretnék regisztrálni.
Városban való regisztrálás
Quali documenti devo portare?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Szükséges dokumentumok
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Van regisztrációs díj?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Lakóhelyregisztrálás
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Mit fedez a biztosítás?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Spese ospedaliere
Kórházi költségek
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Spese per la consultazione di uno specialista
Szakorvos
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Test diagnostici
Diagnosztikai vizsgálatok
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Operazioni chirurgiche
Műtéti beavatkozás
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Trattamento psichiatrico
Pszichiátriai kezelés
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Cure dentali
Fogorvosi kezelés
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Cure oculistiche
Szemészeti kezelés
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Járműregisztrálás
La mia patente di guida è valida?
Érvényes itt a jogosítványom?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Vorrei prenotare l' __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
esame di teoria
elméleti vizsga
Vizsga típusa
esame di guida
gyakorlati vizsga
Vizsga típusa
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
l'indirizzo
cím
Amit meg szeretne változtatni
il nome
név
Amit meg szeretne változtatni
la foto
fénykép
Amit meg szeretne változtatni
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Amit meg szeretne változtatni
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Jogosítvány megújítása
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Jogosítvány pótlása
smarrita
elveszett
Probléma
rubata
ellopott
Probléma
deteriorata
sérült
Probléma
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Állampolgárság igénylése
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Non ho precedenti penali.
Büntetlen előéletű vagyok.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Ho il livello richiesto di [lingua].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
A szükséges nyelvi szint megléte
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Általános elméleti vizsga letétele
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Díjak
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Házastárs állampolgársága