kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
您的【文件】是什么时候签发的?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
请问您的身份证件何时过期?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Può aiutarmi a compilare il modulo?
您能帮我填一下这个表格吗?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Quali documenti devo portare per ____ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Mire van szükség a jelentkezéshez
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
我的【材料】被偷了。
Dokumentum ellopásának bejelentése
Sto completando questa domanda per conto di ____.
我在帮____ 填写申请表格。
Valaki más részére történő jelentkezés
Le informazioni sono riservate.
这是机密信息。
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Come si chiama?
你叫什么名字?
Név
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Születés helye és ideje
Dove risiede?
请问您住在哪里?
Lakhely
Qual è il suo indirizzo?
请问您的地址是什么?
Cím
Qual è la sua cittadinanza?
请问您的国籍是什么?
Állampolgárság
Quando è arrivato/a in [stato]?
请问您是何时到达【该国】的?
Országba való megérkezés időpontja
Può mostrarmi la sua carta di identità?
您能出示一下您的身份证件么?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Il mio stato civile è __________.
我的婚姻状况是____ 。
Családi állapot megadása
celibe (m) / nubile (f)
单身
Családi állapot
coniugato/a
已婚
Családi állapot
separato/a
分居
Családi állapot
divorziato/a
离异
Családi állapot
convivente
同居
Családi állapot
in un'unione civile
民事结婚
Családi állapot
in una coppia non sposata
未婚伴侣
Családi állapot
in un'unione di fatto
同居伴侣关系
Családi állapot
vedovo/a
鳏居
Családi állapot
Ha figli?
请问您有孩子吗?
Gyerekek
Ha familiari a carico?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
我想要和家人团聚。
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
我想要在这个城市登记入户。
Városban való regisztrálás
Quali documenti devo portare?
请问我应该带什么材料?
Szükséges dokumentumok
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
请问有注册费吗?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
我是来进行住址登记。
Lakóhelyregisztrálás
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
我想要申请居住证。
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
我想要问一下关于保险的问题。
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
我需要私人的健康保险吗?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
请问该保险涵盖哪些方面?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Spese ospedaliere
住院费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Spese per la consultazione di uno specialista
专家费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Test diagnostici
诊疗费
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Operazioni chirurgiche
外科手术
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Trattamento psichiatrico
精神治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Cure dentali
牙齿治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Cure oculistiche
眼科治疗
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
请问您为什么需要入境签证?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
我该如何续签我的签证?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
我想要登记我的车辆。
Járműregisztrálás
La mia patente di guida è valida?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
我想要申请临时驾照。
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Vorrei prenotare l' __________.
我想要预约__________。
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
esame di teoria
理论考试
Vizsga típusa
esame di guida
路考
Vizsga típusa
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
我想要改动驾照上的__________。
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
l'indirizzo
地址
Amit meg szeretne változtatni
il nome
名字
Amit meg szeretne változtatni
la foto
照片
Amit meg szeretne változtatni
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
我想要给驾照添加更高的级别。
Amit meg szeretne változtatni
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
我想要延长我的驾照。
Jogosítvány megújítása
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
我想要更换一个___________ 驾照。
Jogosítvány pótlása
smarrita
丢失
Probléma
rubata
被偷了
Probléma
deteriorata
受损
Probléma
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
我想要申诉我的驾照吊销。
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
我想要申请【国家】国籍。
Állampolgárság igénylése
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Non ho precedenti penali.
我没有犯罪记录。
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Ho il livello richiesto di [lingua].
我的【语言】达到了等级要求。
A szükséges nyelvi szint megléte
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Általános elméleti vizsga letétele
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
公民身份申请的费用是哪些?
Díjak
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
我的配偶是【国家】公民。
Házastárs állampolgársága