japán | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Quali documenti devo portare per ____ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Dokumentum ellopásának bejelentése
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Valaki más részére történő jelentkezés
Le informazioni sono riservate.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Come si chiama?
Név
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Születés helye és ideje
Dove risiede?
Lakhely
Qual è il suo indirizzo?
Cím
Qual è la sua cittadinanza?
Állampolgárság
Quando è arrivato/a in [stato]?
Országba való megérkezés időpontja
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Il mio stato civile è __________.
Családi állapot megadása
celibe (m) / nubile (f)
Családi állapot
coniugato/a
Családi állapot
separato/a
Családi állapot
divorziato/a
Családi állapot
convivente
Családi állapot
in un'unione civile
Családi állapot
in una coppia non sposata
Családi állapot
in un'unione di fatto
Családi állapot
vedovo/a
Családi állapot
Ha figli?
Gyerekek
Ha familiari a carico?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Városban való regisztrálás
Quali documenti devo portare?
Szükséges dokumentumok
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Lakóhelyregisztrálás
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Spese ospedaliere
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Spese per la consultazione di uno specialista
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Test diagnostici
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Operazioni chirurgiche
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Trattamento psichiatrico
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Cure dentali
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Cure oculistiche
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Járműregisztrálás
La mia patente di guida è valida?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Vorrei prenotare l' __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
esame di teoria
Vizsga típusa
esame di guida
Vizsga típusa
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
l'indirizzo
Amit meg szeretne változtatni
il nome
Amit meg szeretne változtatni
la foto
Amit meg szeretne változtatni
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Amit meg szeretne változtatni
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Jogosítvány megújítása
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Jogosítvány pótlása
smarrita
Probléma
rubata
Probléma
deteriorata
Probléma
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Állampolgárság igénylése
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Non ho precedenti penali.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Ho il livello richiesto di [lingua].
A szükséges nyelvi szint megléte
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Általános elméleti vizsga letétele
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Díjak
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Házastárs állampolgársága