orosz | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Wo kann ich das Formular für____finden?
Где я могу найти форму для ____ ?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Когда был выдан ваш документ?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Где был выдан ваш [документ] ?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Мой [документ] украли.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Valaki más részére történő jelentkezés
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Информация конфиденциальна.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Wie heißen Sie?
Как вас зовут?
Név
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Születés helye és ideje
Wo wohnen Sie?
Где вы живете?
Lakhely
Wie ist Ihre Adresse?
Каков ваш адрес?
Cím
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Какое у вас гражданство?
Állampolgárság
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Когда вы въехали в страну?
Országba való megérkezés időpontja
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mein Familienstand ist_____.
Мое семейное положение -_______.
Családi állapot megadása
ledig
холост
Családi állapot
verheiratet
Женат/замужем
Családi állapot
getrennt
Разведен/а
Családi állapot
geschieden
Разведен/а
Családi állapot
zusammenlebend
в сожительстве
Családi állapot
in einer eingetragenen Partnerschaft
в гражданском браке
Családi állapot
unverheiratetes Paar
Не женатая пара
Családi állapot
in einer Partnerschaft
в домашнем партнерстве
Családi állapot
verwitwet
вдовец/вдова
Családi állapot
Haben Sie Kinder?
У вас есть дети?
Gyerekek
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Városban való regisztrálás
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Какие документы мне нужно принести?
Szükséges dokumentumok
Gibt es Anmeldegebühren?
Мне нужно платить за регистрацию?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Lakóhelyregisztrálás
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Что покрывает медицинская страховка?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Krankenhausgebühren
Больничные платы
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Facharztkosten
Платы специалистам
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnosetests
Диагностические проверки
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgische Eingriffe
Хирургические процедуры
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrische Behandlung
Психиатрическое лечение
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Zahnbehandlungen
Лечение зубов
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Augenbehandlungen
Офтальмологическое лечение
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Как я могу продлить мою визу?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Мне нужно менять номер своей машины?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Járműregisztrálás
Ist mein Führerschein hier gültig?
Мои водительские права здесь действуют?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
den Theorieteil
Теоретический тест
Vizsga típusa
den praktischen Teil
Тест на вождение
Vizsga típusa
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
die Adresse
адрес
Amit meg szeretne változtatni
den Namen
имя
Amit meg szeretne változtatni
das Foto
фотография
Amit meg szeretne változtatni
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Amit meg szeretne változtatni
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Jogosítvány megújítása
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Jogosítvány pótlása
verlorenen
потеряно
Probléma
gestohlenen
украдено
Probléma
beschädigten
повреждено
Probléma
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Állampolgárság igénylése
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
У меня нет судимостей
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
A szükséges nyelvi szint megléte
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Általános elméleti vizsga letétele
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Díjak
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Házastárs állampolgársága