magyar | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Wo kann ich das Formular für____finden?
Hol találom a ____űrlapot?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Ellopták a [dokumentumomat].
Dokumentum ellopásának bejelentése
Ich stelle diesen Antrag für _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Valaki más részére történő jelentkezés
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Az információ bizalmas.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Wie heißen Sie?
Hogy hívják?
Név
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Mikor és hol született?
Születés helye és ideje
Wo wohnen Sie?
Hol lakik?
Lakhely
Wie ist Ihre Adresse?
Mi a címe?
Cím
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Mi az állampolgársága?
Állampolgárság
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Mikor érkezett [országba]?
Országba való megérkezés időpontja
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mein Familienstand ist_____.
A családi állapotom ___________.
Családi állapot megadása
ledig
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Családi állapot
verheiratet
házas
Családi állapot
getrennt
külön él a házastársától
Családi állapot
geschieden
elvált
Családi állapot
zusammenlebend
élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
in einer eingetragenen Partnerschaft
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
unverheiratetes Paar
élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
in einer Partnerschaft
élettársi kapcsolatban van
Családi állapot
verwitwet
özvegy
Családi állapot
Haben Sie Kinder?
Vannak gyermekei?
Gyerekek
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Élnek önnel eltartottak?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Szeretnék regisztrálni.
Városban való regisztrálás
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Szükséges dokumentumok
Gibt es Anmeldegebühren?
Van regisztrációs díj?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Lakóhelyregisztrálás
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Mit fedez a biztosítás?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Krankenhausgebühren
Kórházi költségek
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Facharztkosten
Szakorvos
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnosetests
Diagnosztikai vizsgálatok
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgische Eingriffe
Műtéti beavatkozás
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrische Behandlung
Pszichiátriai kezelés
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Zahnbehandlungen
Fogorvosi kezelés
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Augenbehandlungen
Szemészeti kezelés
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Járműregisztrálás
Ist mein Führerschein hier gültig?
Érvényes itt a jogosítványom?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Szeretném lefoglalni a __________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
den Theorieteil
elméleti vizsga
Vizsga típusa
den praktischen Teil
gyakorlati vizsga
Vizsga típusa
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
die Adresse
cím
Amit meg szeretne változtatni
den Namen
név
Amit meg szeretne változtatni
das Foto
fénykép
Amit meg szeretne változtatni
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Amit meg szeretne változtatni
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Jogosítvány megújítása
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Jogosítvány pótlása
verlorenen
elveszett
Probléma
gestohlenen
ellopott
Probléma
beschädigten
sérült
Probléma
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Állampolgárság igénylése
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Büntetlen előéletű vagyok.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
A szükséges nyelvi szint megléte
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Általános elméleti vizsga letétele
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Díjak
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Házastárs állampolgársága