finn | Kifejezések - Bevándorlás | Dokumentumok

Dokumentumok - Általános

Wo kann ich das Formular für____finden?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Űrlap holléte felőli érdeklődés
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Mire van szükség a jelentkezéshez
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Dokumentum ellopásának bejelentése
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Valaki más részére történő jelentkezés
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok

Wie heißen Sie?
Mikä sinun nimesi on?
Név
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Születés helye és ideje
Wo wohnen Sie?
Missä sinä asut?
Lakhely
Wie ist Ihre Adresse?
Mikä sinun osoitteesi on?
Cím
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Állampolgárság
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Országba való megérkezés időpontja
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot

Mein Familienstand ist_____.
Minä olen _________.
Családi állapot megadása
ledig
naimaton
Családi állapot
verheiratet
naimisissa
Családi állapot
getrennt
asumuserossa
Családi állapot
geschieden
eronnut
Családi állapot
zusammenlebend
avoliitossa
Családi állapot
in einer eingetragenen Partnerschaft
rekisteröidyssä parisuhteessa
Családi állapot
unverheiratetes Paar
parisuhteessa
Családi állapot
in einer Partnerschaft
avoliitossa
Családi állapot
verwitwet
leski
Családi állapot
Haben Sie Kinder?
Onko sinulla lapsia?
Gyerekek
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Városban való regisztrálás
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Szükséges dokumentumok
Gibt es Anmeldegebühren?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Lakóhelyregisztrálás
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Mitä vakuutus kattaa?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás
Krankenhausgebühren
Sairaalakulut
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Facharztkosten
Erikoislääkärikustannukset
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Diagnosetests
Diagnostinen tutkimus
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Chirurgische Eingriffe
Kirurgiset toimenpiteet
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Psychiatrische Behandlung
Psykiatrinen hoito
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Zahnbehandlungen
Hammashoito
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
Augenbehandlungen
Silmähoito
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Járműregisztrálás
Ist mein Führerschein hier gültig?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ideiglenes jogosítvány igénylése
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Haluaisin suorittaa ________.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása
den Theorieteil
teoriakokeen
Vizsga típusa
den praktischen Teil
inssiajon
Vizsga típusa
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Jogosítványon szereplő adatok módosítása
die Adresse
osoitetta
Amit meg szeretne változtatni
den Namen
nimeä
Amit meg szeretne változtatni
das Foto
kuvaa
Amit meg szeretne változtatni
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Amit meg szeretne változtatni
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Jogosítvány megújítása
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Jogosítvány pótlása
verlorenen
kadonneen
Probléma
gestohlenen
varastetun
Probléma
beschädigten
vaurioituneen
Probléma
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Állampolgárság igénylése
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Nyelvi tesztre való jelentkezés
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Nyilatkozás büntetlen előéletről
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
A szükséges nyelvi szint megléte
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Általános elméleti vizsga letétele
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Díjak
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Házastárs állampolgársága